• Århus Musikskole
 • Stavtrup Dagtilbud
 • Stavtrup Køreskole
 • Din Krop i Centrum
 • Stavtrupscenen
 • Home
 • Stavtrup Erhvervsnetværk
Lille MusikskolenLille SpejderneLille HøjvangskolenLille FriskolenLille kirkenLille Lokalcenter SøholmLille Stavtrup FritidsklubLille SIFLilleStavtrupscenen

Ugentligt

Yoga-hold på Søholm

Onsdag kl. 12-13.30 og
onsdag kl. 13.45-15.15.
Desuden mulighed for selvtræning på Lokalcenter Søholm

Stavtrupløberne

Tirsdage kl. 18

Mødested: Rema 1000

Torsdage i ulige uger kl. 20

Torsdage i lige uger kl. 18

Mødested: Annonceres på Facebook ugen før

Lørdage kl. 10

Mødested: Spejderhuset

Læs mere her

Gåture med Bofællesskabet Stautruphus

Onsdage kl. 18.15.  

Vi går en lille times tid.

Mødested: Bofællesskabet Stautruphus, Stautrupvej 183.

For flere oplysninger: Ring eller send en mail til: 

piastabellhjort@live.dk 

Tlf. 20 89 51 76. 

Gudstjenester i Ormslev Kirke

Læs mere her

Kirkebil til Ormslev Kirke

Læs mere her

Ormslev-Stavtrup Koret

Læs mere her

Stavtrup Sognegård

Onsdage kl. 19.15 - 21.00

 

Hvad har du på hjerte?

Send dit bidrag til: mail(@)stavtrupportalen(.)dk
Husk overskrift, brødtekst, forfatternavn og max. ét foto.

DET ER GRATIS for private!

  

Banner på portalen?

Kontakt: mail(@)stavtrupportalen(.)dk

eller ring på tlf. 40 10 18 44.

 

”Helikopterkig på Stavtrup – hvordan skal byen udvikles”

Publiceret: 07.05.2014

 0 kommentarer 
 
forsiden.jpg (2)

Den 6. maj 2014 på Årstidens Spisehus på Søholm 

 

Referat fra Mødet:

Ordstyrer: Hasse Vinter, Stavtrup Lokalråd, Referent: Rasmus Oddershede, Stavtrup Lokalråd. Ca.120 deltagere.

 

Velkomst: Hasse Vinter: Første afvikling af borgermøde i restauranten for ”Stavtrupborgere”, som måske også kan blive Stavtrups ”nye” forsamlingshus. Formålet med mødet er at få skabt et ”idekatalog” med oplæg fra byens organisationer og ideer fra deltagerne på mødet - til Stavtrups videre udvikling - hvor der på 3 år er kommet ca.1000 ekstra borgere og antallet af de 0-5 årige er vokset med 83%! Derpå fællessang med Erik Kelstrup. (Indvielsessangen fra Søholms nylige åbning).

 

Stavtrup Lokalråd

Status i Stavtrup ved Stavtrup Lokalråds formand Gert Aarslev: Information om Lokalrådets hovedopgaver, hvad er sket de sidste par år og hvad er på vej. Særligt er kontakten til Århus Kommunes forskellige magistrater en af de vigtigste opgaver, og her er der jævnlige møder. De to største udfordringer er på Børn og Unge område med den massive tilvækst Stavtrup har oplevet de seneste år, samt trafikken. Såvel rådmanden for Børn&Unge og Teknik og Miljø forventes at blive inviteret hver for sig til Stavtrup til efteråret.

 

Torben Dahl Tranberg, Stavtrup Lokalråd informerer om trafiksituationen i Stavtrup, hvad er sket siden rådsmandsmøde marts 2013. En af de store udfordringer er den kraftigt stigende trafik i Stavtrup samtidigt med at skolebørn fra de nybyggede områder skal krydse vejene. Lokalrådet har nu faktuelle data for trafikken i Stavtrup. Særligt er trafikmængden på Ormslevvej ved Jarlsmindevej steget til over 8500 biler i døgnet i gennemsnit. Er andet problem er støjen fra den stigende trafikmængde på Århus Syd motorvejen.

 

”Helikopterkig på det gode børne- og ungdomsliv i Stavtrup (Fælles indspil fra Stavtrup dagtilbud, klub og skole)

 

Stavtrup Dagtilbud ved Annemarie Dahlgaard; Det samlede dagtilbud består af 6 intuitioner og dagplejetilbud. For nuværende er der en kaotisk pladssituation med mere end 90 børn på venteliste. Ny instruktion på Vestermarken til 1. september vil ikke kunne afhjælpe dette fuldstændigt.

 

Klubleder Søren Benjamin, informerer om fritidsklub og ungdomsklub med samlet 210 medlemmer. Arbejder på at fasteholde et alsidigt og lærerigt tilbud med de udfordringer der ligger i den kommende skolereform. De giver desuden de unge mulighed for en tryg introduktion til Århus By. Man er meget interesseret i at komme i kontakt med de unge, der evt. foretager hærværk i byen, så mødets deltagere blev opfordret til at kontakte skole eller klub, hvis man så unge foretage sig noget uhensigtsmæssigt på et sted, hvor de måske ikke burde være.

 

Skoleleder ved Højvangskolen Kjeld Kromand: Skolereform skal implementeres på rekordtid. Alle rådes til at deltage i debatten på www.hoejvangsskolereformen.wordpress.com. Der er store udfordringer på det lokalemæssige område. Der er skolebestyrelsesvalg i nærmeste fremtid med deadline for kandidattilmelding indenfor få dage, så opfordring om at melde sig, blev givet. Der er i den kommende skolebestyrelse reserveret en plads til Stavtrup Lokalråd og en plads til Stavtrup I.F. Der er tæt samarbejde med planlægningsafdelingen i Børn&Unge m.h.t. prognoser og evt. udvidelser.

Fælles samarbejdsperspektiver er blandt andet at udnytte de fælles fysiske rammer bedst muligt, åbne op mod byen, ønske om en multihal – børn og de unge er indgangen til at styrke Stavtrup.

 

Vi skal stå sammen om en fælles dagsorden - Blandt andet ønsket om en multihal!

 

Aarhus Friskole

Skoleleder Marie Ludvigsen: En kort beskrivelse af skolens 50-årige historie herunder den musiske forankring. Der er p.t. ca. 200 børn på skolen. De 70 % bor i Stavtrup. Også herfra er et ønske om et stærkt samarbejde i Stavtrup så skolens børn integreres i Lokalsamfundet. Der afholdes åben skole inden sommeren og en opfordring til at dette også kunne planlægges i de offentlige institutioner.  

 

Idrætsforening

Stavtrup Idrætsforeningen ved formand Niels Lyhne: Der er ca. 1200 medlemmer fordelt på 7 enheder, og en stigende ung befolkningsgruppe vil øge dette. Et stort ønske er en ny multihal så der kan komme forbedrede faciliteter for alle der dyrker idræt i Stavtrup. Der er IKKE plads i de nuværende lokaler! Vi har ikke samme vilkår som Lyseng da erhvervslivet ikke på samme måde er til stede i Stavtrup. 

 

Ormslev borgerforening 

Ormslevs borgerforening ved formand Susanne Muusmann: Sammenholdet/”båndet” med Stavtrup blandt andet indenfor skole og fritid, børn og ældre, multihal, bibliotek og trafik er meget vigtig. Ormslev vil gerne fortsat være en landsby med adgang til det åbne land, men også gerne udbygges indenfor den nuværende lokalplan. Der opfordres til at Ormslev kan være en mulig kilde til aktiviteter (man kan bruge borgerhuset) og oplevelser for Stavtrup, Viby med mere. Ormslev borgerforening er en aktiv forening og vil gerne bidrage til områdets udvikling. Desuden har Stavtrup og Ormslev sognebåndet i form af Ormslev Kirke.

 

Ormslev sogns menighedsråd

Repræsenteret ved sognepræst Erik Kelstrup: Kæmper for at holde på den lokale enhed. Har to ønsker: arbejder på at øge præstebemandingen og øge andelen af kirkeskat – Stavtrups udvikling er ikke blevet inkluderet i fordelingen. Kirken er en stærk lokal ressource og samarbejder med alle andre lokale enheder. Et konkret ønske er et øget kulturelt fokus i Stavtrup/Ormslev. Nævner, at der arbejdes på at skille sognesamarbejdet med Kolt, så fokus kan koncentreres på Stavtrup/Ormslev.

 

Søholm

Brugerrådsformand Søholm, Lene Arnholtz Jensen: Søholm er et sted for alle borgere, og Årstidernes Spisehus kan blive et samlingspunkt for mange – unge som ældre. Et stort problem på Søholm er manglen af en bus så de ældre borgere kan komme på udflugter og få oplevelser væk fra Søholm. Der er søgt mange steder, men der har været mange afslag. Der er indsamlet 30.000 kr. men der skal bruges 300.000 kr. Der opfordres til at støtte.

 

Ida Hovgaard, forebyggelseskonsulent fra Ældre og Omsorg: arbejder i vores lokalområde med sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter for borgere på over 65 år. Kender man en borger der kunne have behov for vejledning/råd/hjælp er man meget velkommen til at kontakte hende. Desuden opfordrer hun alle om at tilbyde lidt frivillig arbejdskraft til gavn for beboerne på Søholm og ”Aarstidens spisehus” har fået en rigtig god start, så også her er der et stort behov for flere frivillige til at hjælpe til her.

 

Ideer til Stavtrups fremtid fra salen:

Flere kunne dele en bus – f.eks. Søholm og daginstitutioner

Friskolen har en bus, måske kan Søholm og Friskolen finde en ordning.  

AROS bus kunne måske kontaktes for at høre om de har en brugt bus.

 

2017 tema for kulturby – ”Gentænk” – en multihal kunne være et Borgerhus for alle, alt fra litteratur, teater, idræt, kultur m.m. Det vil derfor formentlig være lettere at få støtte bl.a. fra Medborgerskab puljer.

 

Opfordring til Friskolen om at tiltrække kultur fra Århus til Stavtrup.

Skoleonkler/tanter projektet er en stor succes – og det udvides op til 3. klasse. Opfordring til at tilmelde sig til dette - en formiddag om ugen. 

 

Multihal: arbejdsgruppe er så småt nedsat, opfordring til at deltage i denne gruppe. Følg det i Riposten.

 

Måske kan en kommende nødvendig udvidelse af skolen inkluderes i en multihal? Der er eksempler på dette i Århus Kommune.

 

Opfordring til at benytte www.stavtrupportalen.dk som informationscenter (alt om Stavtrup Lokalråd arbejde forefindes her) og hvor der er mulighed for debat, samt dele og søge information om Stavtrup! Der er p.t 2200 hit om måneden.  

 

Spørgsmål til panelet:

Spørgsmål til skolen – kan skolen klare den belastning den øgede befolkning i Stavtrup giver? Svar fra Skolen: Ja, der er fokus på dette – og der arbejdes på dette. Dog er der ikke fastlagt en plan for udvidelse af skolen.

 

Hvordan diskuteres skole problematik med de forskellige magistrater i Århus Kommune? Svar fra Lokalråd: Der er et årligt fællesrådsseminar hvor alle magistrater deltager. Den planafdeling der skaber prognoser er gjort opmærksom på dette og der er samarbejde mellem områdecheferne.

 

Ventelister: Er man fortsat i gang med at øge institutionsplader i Stavtrup? Svar fra Dagtilbud – JA der kæmpes fortsat og der er opmærksomhed på dette i Byrådet. Svar fra Lokalråd – Der er også fra lokalrådets side stort fokus på dette, så vi kan være på forkant med udviklingen, fremfor bagkant, som det har været de senere år.

 

Rundkørsler – kunne de laves ensartet? – Svar fra lokalrådet: stadig kamp om at få dem til at virke fartdæmpende.    

 

Råhøjvej uden fortov og gadebelysning – er der arbejde for at sikre det? Svar fra lokalrådet: Der er fokus på dette i lokalrådet.

 

Mondrupsvejs udkørsel til Jarlsmindevej er livsfarlig – der er tidligere lovet fra teknisk forvaltning at der ville blive lavet foranstaltninger? Svar fra lokalråd: der er fortsat fokus på dette og der rykkes jævnligt. Kan hastigheden på Ormslevvej nedsættes til 50 km/t? Svar fra lokalrådet: Der er tidligere kommet afslag fra kommunen og politi på dette, men der arbejdes fortsat kraftigt videre på det.

 

Kan sognegården bruges yderligere? Svar fra Menighedsråd: JA, gerne til lokale foreninger – ikke til fester og klassearrangementer.  Kan Søholms lokale lånes/lejes? Ja, lokalet er ledigt når restauranten lukker kl. 14. Kontakt Søholm for nærmere information. Der er udarbejdet folder.

 

Afslutning: Med Kjeld Kromand ved klaveret sang alle: ”I skovens dybe ro” og ordstyreren/helikopterpiloten konstaterede at mødet havde vist mange ideer og at der var et udpræget ønske om samarbejde for Stavtrups videre udvikling

Efterfølgende meldte flere af deltagerne sig med ønske om at bidrage til den videre implementering og skulle andre få samme ide, så kontakt formanden for Stavtrup Lokalråd: Gert Aarslev.

 

Dette var ordene – TAK for det flotte fremmøde, en stor tak til oplægsholderne og til Brugerråd og ansatte på Søholm, som havde lagt mange kræfter ind for at debuten for gennemførslen af et større møde i Stavtrup ”nye” forsamlingshus blev vellykket – for det blev den!!!

   

Her er lidt billeder fra arrangementet. Klik på billederne for at se dem i stort format.

 

 

Skriv en kommentar

Kryds af i dette felt for at godkende dit indlæg:

Vent.....

 • BK-Per
 • MellemFG
 • Stavtrup Lokalråd
 • Musikskolen
 • Spejderne
 • Højvangskolen
 • Århus Friskole
 • Kirken
 • Lokalcenter Søholm
 • Stavtrup Fritidsklub
 • SIF
 • Stavtrupscenen

Forsiden _Riposten _nr 1_2020

Læs det nyeste nummer 

af Riposten

 • BK-Per