• Stavtrup Køreskole
 • Home
 • Stavtrup Dagtilbud
 • Stavtrupscenen
 • Århus Musikskole
 • Din Krop i Centrum
 • Stavtrup Erhvervsnetværk
Lille FriskolenLilleStavtrupscenenLille HøjvangskolenLille SIFLille SpejderneLille Stavtrup FritidsklubLille MusikskolenLille Lokalcenter SøholmLille kirken

Ugentligt

Yoga-hold på Søholm

Onsdag kl. 12-13.30 og
onsdag kl. 13.45-15.15.
Desuden mulighed for selvtræning på Lokalcenter Søholm

Stavtrupløberne

Tirsdage kl. 18

Mødested: Rema 1000

Torsdage i ulige uger kl. 20

Torsdage i lige uger kl. 18

Mødested: Annonceres på Facebook ugen før

Lørdage kl. 10

Mødested: Spejderhuset

Læs mere her

Gåture med Bofællesskabet Stautruphus

Onsdage kl. 18.15.  

Vi går en lille times tid.

Mødested: Bofællesskabet Stautruphus, Stautrupvej 183.

For flere oplysninger: Ring eller send en mail til: 

piastabellhjort@live.dk 

Tlf. 20 89 51 76. 

Gudstjenester i Ormslev Kirke

Læs mere her

Kirkebil til Ormslev Kirke

Læs mere her

Ormslev-Stavtrup Koret

Læs mere her

Stavtrup Sognegård

Onsdage kl. 19.15 - 21.00

 

Hvad har du på hjerte?

Send dit bidrag til: mail(@)stavtrupportalen(.)dk
Husk overskrift, brødtekst, forfatternavn og max. ét foto.

DET ER GRATIS for private!

  

Banner på portalen?

Kontakt: mail(@)stavtrupportalen(.)dk

eller ring på tlf. 40 10 18 44.

 

Åbent brev til Bünyamin Simsek

Publiceret: 07.10.2013

 10 kommentarer 
 
støj i stavtrup.jpg

På vegne af OBS-Trafikinitiativ, samtlige underskrivere på henvendelsen om støjværn langs Aarhus Sydmotorvejen og Stavtrup lokalråd 

vil jeg gerne stille følgende spørgsmål:

 

Jf. ”Støj 2013-2018” side 25 står der, at der er udsendt info om den offentlige høring til i alt 89 berørte kommuner. Høringsperioden var fra 3. juni til 25. august 2013.

Har du som rådmand ikke haft kendskab til denne høring?

 

Jf. ”Støj i Stavtrup”, har du den 19. juni bekræftet, at der er rettet henvendelse til Vejdirektoratet, har du nogensinde modtaget svar derfra?

 

Ud fra den debat vi havde med dig i Stavtrup Sognegård i foråret, samt den debat der har været i JP og Stiften samt på Stavtrupportalen, kunne vi så ikke forvente at du som ansvarlig rådmand har sørget for at Aarhus kommune kommer med indlæg omkring Aarhus Syd motorvejen til høringen af Vejdirektoratets nye støjhandlingsplan?

 

Jf. ”De sidste 2 sider” er der et kortudsnit over Aarhus og kommentar, hvoraf det eneste der vedrører vores område er en kommentar omkring Bøgeskov Høvej:

”Der er ikke planer om yderligere støjafskærmende tiltag på strækningen” – er det hvad I fra Aarhus kommunes side har bidraget med til denne høring?

 

Hvor er alle borgerne fra kolonihaveforeningerne omkring Aarhus Syd motorvejen, Viby, Lemming og Stavtrup blevet af i denne sammenhæng?

 

Torben Dahl Tranberg

Grundejerforeningen Jarlsminde og Stavtrup Lokalråd

 

Rasmus J   27-11-2014 kl. 17:26

Jeg er lidt nysgerrig på, om I har nyt I forhold til det her med støjværn?

Kigger på bolig i Stavtrup og på Bøgeskov Høvej, men kan jo pt. konstatere at man kan høre motorvejen over alt.

mvh
Rasmus

 
Torben Dahl Tranberg   30-11-2014 kl. 19:06

Lige før sommerferien havde Stavtrup Lokalråd besøg af folketingsmedlem Fatma Øktem. Vi er stadig i dialog med hende og håber på at det kan give os et indblik i Statens og Aarhus kommunes tilgang til vore ønsker om etablering af et støjværn langs Aarhus syd motorvejen.
Til foråret 2015 forventer Stavtrup Lokalråd at kunne invitere til et offentlig borgermøde med den nuværende rådmand for området: Kristian Würtz.
Der er du også velkommen til at deltage og bringe emnet omkring støj op.

 
TOrben Dahl Tranberg   22-10-2013 kl. 09:13

Der er en artikel i Stiften, tirsdag den 22. oktober 2013, hvor B. Simsek påstår, at han har gjort hvad han har lovet.
MEN der er ingen konkret svar på, forhvor Aarhus kommune ikke har bidraget ril Vejdirektoratets nye støjhandlingsplan med konkrete oplysninger om støjproblemerne ved Aarhus Syd motorvejen - altså området fra Lemming og frem gennem Stavtrup og Viby til Åhavevej.
Men det vil han nok ikke svare direkte på?
m.v.h.
Torben Dahl Tranberg

 
Bünyamin Simsek   29-04-2014 kl. 11:37

Kære alle

Jeg vil starte med at udtrykke min undring over den kommunikations form Torben bruger, den fordrer ikke ligefrem til dialog. Jeg ved ikke hvor han har hans forud indtaget holdninger fra ift min person, for at jeg kan svare og har en mulighed for dette, ville det være ordentligt hvis Torben ville gøre sig den ulejlighed at henvende sig direkte til mig.

Med mindre han har en forventning om at jeg løbende surfer rundt på diverse gode og relevante sider som en del af mit arbende. Denne forventning kan jeg ikke indfrie.

Jeg vil tilgengæld gerne forholde mig til spørgsmål og svarer gerne på disse så godt som jeg kan. Derfor skal opfordringen lyde til at søge den direkte kontakt, såfremt der er sprgsmål man ønsker belyst, med mindre der er en politisk dagsorden om at forsøge at underminere min troværdigehed.

Jeg beklager at måtte svare skarpt ift Torben D. T. indlæg, men fordi jeg er politiker betyder det ikke at jeg vil affinde mig i den form for vebal behandling.

Løsninger skabes gennem dialog og handling, derfor har det glædet mig og glæder mig fortsat at der er et stort lokal engagement og vilje til at påtage sig et ansvar for sit lokal område.

Derfor ser jeg også frem til at fokus rettes mod dem der kan og har ansvaret for at størjafskærmingen kan ske, nelig regering og ansvarlig minister. Jeg bidrager fortsat gerne til denne sag, idenfor de handle muligheder jeg har, derfor vil jeg tage kontakt til nogle af de lokal valgte MF´er for at de kan rejse sagen. God dag og sommer, selv om det ikke helt er sommer, er vejret jo så godt som.

 
Torben Dahl Tranberg   24-10-2013 kl. 12:23

Jvf. artikel i Stiften 23.10.2013
"Kommunen har sendt et høringssvar. Vejchefen kan overfor Stiftstidende dokumentere et høringssvar fra rådmanden og sig selv, stilet til Vejdirektoretet 14. august 2013"
Fint.
I artikel i dagens JP Aarhus (24.10.2013) under overskriften "12.500 er plaget af støj" oplyses det, at afdelingen for Sundhed og Omsorg gerne vil hjælpe Tekning og Miljø afdelingen med at få undersøgt støjpåvirkningen. Her nævner B. Simsek:
"Vi mangler støjskærme langs de statslige veje. Eksempelvis langs motorvej E45 i Stavtrup.
Dejligt med fokurs på emnet i begge afdelinger på rådhuset.

 
Bünyamin Simsek   27-10-2013 kl. 22:14

Jeg vil anbefale direkte dialog, således evt. misforståelser kan minimeres. Jeg lover ikke mere end jeg kan holde, derfor har jeg også handlet på de emner jeg har lovet på trafik mødet.

Jeg undrer mig over en kritik der er så forfejlet og som er rejst på så et tyndt grundlag. Jeg har noteret mig at Torben har trukket kritikken tilbage, efter at han er blevet oplyst om at jeg har holdt alt hvad jeg har lovet i denne sag.

Må jeg stilfærdigt minde om at et flertal udenom V og C ikke har afsat en eneste kr. til at støjhandlingsplanen der netop er godkendt på sidste Byrådsmøde.

Jeg opfordrede på samme Byrådsmøde alle partier til at gøre deres indflydelse gældende på Borgen, således at Stavtrup kan få det støjværn de har krav på og som fuldt ud er berretiget.

Det fremgår også af medierne som har bragt citater efterfølgende.

Jeg håber vi i fællesskab kan aktiver Borgmester og det flertal der er før valget, eller skabe et andet flertal efter valget, der vil handle, fremfor at snakke, et flertal der vil tage ansvar og en borgmester der også går ind i sager med mulige konflikter, fremfor kun at være til stede når det er positivt.

Tak for jeres bidrag, i har en berretiget forventning og krav som vi må og skal levere løsninge på.

 
Sylvis   25-04-2014 kl. 15:17

Håber snarest der kommer løsning på problemet - det er ikk til at holde ud! Man kan ikke nyde kaffen i haven...

 
Torben Dahl Tranberg   28-04-2014 kl. 21:08

Hej Sylvis, du er meget velkommen til Lokalrådets møde, tirsdag den 6. maj på lokalcenter Søholm.
Her er det oplagt, at du bringer emnet op igen, hvorefter Stavtrup Lokalråd har mulighed for at tage emnet op på det kommende møde med den nye rådmand for Trafik og Veje, der kommer til Stavtrup en gang efter sommerferien 2014.
Med venlig hilsen
Torben

 
Bünyamin Simsek   29-04-2014 kl. 11:42

Undskyld til Torben!!

Jeg beklager og vil gerne undskylde overfor Torben med mit indlæg som er kommet på idag. Jeg har fået advis oma t der var kommentar gennem min mail og læse det forkerte indlæg uden at se på dato.

Jeg vil undskylde overfor Torben, han har henvendt sig tilbage i 2013 og jeg har forholdt mig til sagen. jeg håber at administartor vil fjerne mit indlæg, så misforståelsen fra min side kan rettes. Så skylder jeg Torben noget i den varme sommer sol. Sorry Torben, håber den modtages i den ånd den er leveret.

 
Torben Dahl Tranberg   29-04-2014 kl. 11:56

Tak for den hurtige rettelse af misforståelsen.

Det er jo den nye rådmand for Teknik og Miljø,Kristian Würtz(S)der skal have tid til at sætte sig ind i sagen, og så tager vi en åben dialog med ham i efteråret 2014.

M.v.h.
Torben

 

Skriv en kommentar

Kryds af i dette felt for at godkende dit indlæg:

Vent.....

 • BK-Per
 • MellemFG
 • Stavtrup Fritidsklub
 • Århus Friskole
 • Musikskolen
 • Stavtrupscenen
 • Lokalcenter Søholm
 • Højvangskolen
 • Stavtrup Lokalråd
 • SIF
 • Kirken
 • Spejderne

Forsiden _Riposten _nr 1_2020

Læs det nyeste nummer 

af Riposten

 • BK-Per