• Stavtrupscenen
 • Stavtrup Dagtilbud
 • Stavtrup Erhvervsnetværk
 • Home
 • Din Krop i Centrum
 • Stavtrup Køreskole
 • Århus Musikskole
Lille SpejderneLille HøjvangskolenLille Lokalcenter SøholmLille Stavtrup FritidsklubLille FriskolenLille SIFLille MusikskolenLille kirkenLilleStavtrupscenen

Ugentligt

Yoga-hold på Søholm

Onsdag kl. 12-13.30 og
onsdag kl. 13.45-15.15.
Desuden mulighed for selvtræning på Lokalcenter Søholm

Stavtrupløberne

Tirsdage kl. 18

Mødested: Rema 1000

Torsdage i ulige uger kl. 20

Torsdage i lige uger kl. 18

Mødested: Annonceres på Facebook ugen før

Lørdage kl. 10

Mødested: Spejderhuset

Læs mere her

Gåture med Bofællesskabet Stautruphus

Onsdage kl. 18.15.  

Vi går en lille times tid.

Mødested: Bofællesskabet Stautruphus, Stautrupvej 183.

For flere oplysninger: Ring eller send en mail til: 

piastabellhjort@live.dk 

Tlf. 20 89 51 76. 

Gudstjenester i Ormslev Kirke

Læs mere her

Kirkebil til Ormslev Kirke

Læs mere her

Ormslev-Stavtrup Koret

Læs mere her

Stavtrup Sognegård

Onsdage kl. 19.15 - 21.00

 

Hvad har du på hjerte?

Send dit bidrag til: mail(@)stavtrupportalen(.)dk
Husk overskrift, brødtekst, forfatternavn og max. ét foto.

DET ER GRATIS for private!

  

Banner på portalen?

Kontakt: mail(@)stavtrupportalen(.)dk

eller ring på tlf. 40 10 18 44.

 

Brabrand-Stavtrup Trafikinitiativ: Åbent brev til Rådmand for Teknik og Miljø

Publiceret: 12.02.2013

 16 kommentarer 
 
Deltag i debatten

Åbent brev til Rådmand for Teknik og Miljø,
Bünyamin Simsek, Aarhus kommune
 
De bløde trafikanter og brugerne af den kollektive trafik er helt glemt i byudviklingen i Ormslev, Brabrand og Stavtrup.
Vi er en gruppe af flere forskellige interesseorganisationer der af lyst og nød har fundet sammen i Brabrand-Stavtrup Trafikinitiativ:
Grundejerforeningen Tingstedet i Brabrand, Stautrup IF´s fodboldafdeling, skolebestyrelserne ved Aarhus Friskole og Højvangskolen i Stavtrup, Stavtrup lokalråd, Ormslev og Omegns Borgerforening, Råhyggen (fritidsklub for voksne i Råhøjparken), parcelforeningen Søkjærvej, parcelhusforeningen ”Høje Stavtrup” (Vestergårdsvangen) og følgende grundejerforeninger i Stavtrup: Jarlsminde, Salamanderparken, Stavtrup og Råhøjparken.
 
Siden 2005 er alene Stavtrup vokset med ca. 520 nye ejer- og lejeboliger hvilket har medført en tilvækst på ca. 1.250 flere borgere. Samtidig har det offentlige skåret ned på den kollektive trafik med Midtrafik’s nye køreplan fra august 2012, således de nye boligområder i Stavtrup og hele området i Ormslev så at sige ikke har nogen effektiv busforbindelse ind til midtbyen.
 
Beboerne i Ormslev og Stavtrup kan have meget svært ved at komme til skole og fritidsaktiviteter i Stavtrup, gymnasium, læge, borgerservice m.v. i Viby og centrum af Aarhus, på grund af den forringede bybusplan. Dette vil vi gerne opfordre politikerne i Aarhus til at have meget mere fokus på.
 
Sammen men den øgede byudvikling er der også en stigende trafikmængde – nok også betinget af en forringet mulighed for at benytte den kollektive trafik – hvilket området Tingstedet i Brabrand og skolevejene i Stavtrup kan mærke, da trafikken fra Silkeborgmotorvejen og motorvejs ringen omkring Aarhus vælger at køre ind ad Silkeborgvej og tværs over Brabrandsøerne gennem Stavtrup for at komme frem til Aarhus.
Dette skyldes ikke mindst det faktum, at genvejen fra Åbo frem mod Skanderborgvej ”kun” er en 2-sporet vej – derved opstår der hver morgen og aften kø kørsel til og fra Aarhus.
Det må være oplagt for Aarhus kommune at udvide netop denne vejstrækning til en 4-sporet vej, hvorved vi kan få den udefra kommende gennemkørende trafik ledt væk fra de mindre veje, således at skolebørn, brugere af idrætsfaciliteter og øvrige borgere, der gerne vil frem til en længe ønsket bybus, trygt kan færdes på og ved de lokale veje. Der mangler nemlig i den grad sikre overgange for skolebørn i vores område, og det virker til at særligt de nyudstykkede områder helt er blevet glemt i Aarhus kommunes projekt om ”sikre skoleveje”.
Vi frygter blot, at der skal ske et menneske noget ved et trafikuheld – det vil vi gerne forebygge, i stedet for at der først tages hånd om trafikproblemerne efter et evt. uheld, med deraf meget store menneskelige og samfundsmæssige omkostninger.
 
På nær de 2 skolebestyrelser og Stautrup IF’s fodboldafdeling har Brabrand-Stavtrup Trafikinitiativ også et andet fokuspunkt, nemlig støjen fra Aarhus Syd motorvejen.
 
De nye beboere på Salamanderparken og Vestergårdsvangen føler de har købt ”katten i sækken” da de har købt byggegrunde af Aarhus kommune, idet det efterfølgende har vist sig, at støjniveauet fra motorvejen overskrider de gængse tilladte offentlige støjgrænser.
De nye beboere i ligeledes 46 nyopførte rækkehuse på Ormslevvej og mange andre boliger i Stavtrup’s syd/østlige del er også temmelig hårdt ramt af trafikstøjen fra motorvejen.
Derfor vil vi opfordre Aarhus kommune til at søge indflydelse på den kommende støjhandlingsplan som staten udarbejder i 2013, idet der er mulighed for at påvirke hvilke boligområder langs eksisterende motorvejsstrækninger der kan komme i betragtning til opførelse af støjafskærmning – og det endda på statens regning!
 
På vegne af Brabrand-Stavtrup Trafikinitiativ
Rasmus Oddershede og Torben Dahl Tranberg
 

Stefan   15-02-2013 kl. 15:27

Det er virkelig et godt initiativ, I har sat i søen her - der er i den grad brug for at kommunen ser på de trafikale udfordringer i Stavtrup!

Jeg synes dog ikke at jeres ønskede initiativer omfatter forlængelse af Søskovvej til Ormslevvej - Lokalrådet har tidligere arbejdet ihærdigt på at få dette på planen ved kommunen. En udbygning af Genvejen vil aflaste motorvejstrafikken, men der er stadig behov for trafikmulighed fra Brabrand til Stavtrup/Viby uden at skulle hele vejen ud forbi E45 eller ind forbi Ringvejen, så hermed en opfordring til at tage dette med i jeres ønskede initiativer.

Det bliver dog spændende at høre rådmandens respons på brevet...

 
Niels Herkild   08-03-2013 kl. 22:17

Hvis Søskovvej bliver forlænget til Ormslevvej, lokker man bare endnu flere trafikanter til at bruge Stavtrup som en genvej. Det kan ingen da ønske sig.

 
Torben Dahl Tranberg   16-02-2013 kl. 10:18

Hej Stefan. Vi har sat os sammen i en frivillig arbejdsgruppe på tværs af mange interesser.
Derfor vil vi arbejde på en helhedsløsning, og det mener vi ikke der kan opnås, hvis Søskovvej på nuværende tidspunkt forlænges til Ormslevvej. Vi ønsker ikke bare at flytte et trafikproblem. Tværtimod.
Den gang, i 2009 (ca. deromkring) da det kom på tale at forlænge Søskovvej, var der jo ikke bygget alle de nye boliger på Salamnderparken, Salamandervænget og Vestergårdsvangen. Disse boliger har jo også skolebørn og andre fritidsbrugere der skal krydse Ormslevvej.
Prøv at se artikel på side 4 i Stiften fra mandag den 11. februar, der er en artikel omkring forlæggelse af Storskovvej - her er der forklaret om vores synspunkt.


 
Stefan   17-02-2013 kl. 17:31

Hej Torben,

Tak for svaret. Jeg har desværre ikke adgang til lokale nyheder på stiften.dk, men Jeg mener bestemt også Genvejen skal udvides. Jeg kan dog stadig se, at det kun aflaster en del af trafikken, men der er stadig rigtig meget lokal trafik mellem bydelene, som Søholmvej/Jarlsmindevej ikke er dimensioneret til. Jeg mener kombinationen af Genvejen og en forlængelse af Søskovvej er den rette løsning

 
Ole   17-02-2013 kl. 18:38

Hej Stefan og Torben

Jeg har heller ikke adgang til stiften.dk, men Jeg giver Stefan ret i at Søholmvej/Jarlsmindevej ikke er dimensioneret til den trafik, som der ikke kan undgås kommer fra Brabrand-siden. Jeg tror desværre ikke, at biler fra Brabrand, som skal f.eks til Ringvej Syd, vil benytte Genvejen. Og Søholmvej er ikke bygget til at tage mod denne trafik.

Derfor vil en forlængelse af Søskovvej til Ormslevvej være en mulighed. Så må der laves nogle hastighedsdæmpende foranstaltninger, eller måske en tunnel, så børnene kan krydse Ormslevvej uden fare.

 
Torben Dahl Tranberg   17-02-2013 kl. 19:10

Som sagt i første svar, vil vi ikke kun flytte problemerne. Derfor er første prioritet at få Genvejen udvidet til 4 spor. Såfremt det ikke hjælper, må vi jo tage kontakt til kommunen igen, og se på mulighederne for at gøre Ormslevvej skolesikker, såfremt vi skal gå ind for at have mere trafik den vej omkring Stavtrup. Men med de oplysninger vi allerede har fra Aarhus kommune, er de ikke positivt indstillet på at bygge en cykeltunnel under Ormslevvej. P.t. er der "kun" en dobbeltrettet cykelsti på nordsiden af Ormslevvej, så vi skal altså også have fokus på de skoleelever og andre, der skal krydse Ormslevvej fra Salamanderparken, Salamandervænger og Vestergårdsvangen.

 
Stefan   18-02-2013 kl. 23:01

Hej igen. Jeg er en af dem, der dagligt bruger Søholmvej/Søskovvej-forbindelsen, og jeg er helt sikker på, at en udvidelse af Genvejen kun vil fjerne en (mindre) del af trafikken. Selvfølgelig skal vi tænke på de små skolebørn i denne henseende, men netop Søholmvej har rigtig mange af dem på vej til Friskolen, og jeg oplever meget ofte trafikanter, der ikke tager hensyn til de krydsende børn (og det undrer mig også at Friskolen er enig i den valgte prioritering).

Derudover skal vi også tænke på trafikanternes forhold, og Søholmvej er anlagt på en meget blød undergrund, der "smuldrer" i rabatten og giver store huller - sammenholdt med at vejen er smal, vil der helt sikkert ske en trafikulykke af de større en dag (jeg så en bil parkeret med køleren godt inde i et træ på Søholmvej for et års tid siden). Selv er jeg en rutineret billist, men er stadig bekymret når jeg kører på Søholmvej – men skulle Genvejen blive udvidet, vil jeg da stadig køre ad Søholmvej dagligt, alt andet ville ikke give mening.

Så hermed en opfordring fra min side til at tage en helhedsplan med til kommunen, og ikke en 50%-løsning (sagt på en pæn måde, jeg synes stadig jeres initiativ er rigtig flot!).

 
Torben Dahl Tranberg   19-02-2013 kl. 11:32

Tak for støtten til vores initiativ.
Bare der var flere, som ville kommen med positive og konstruktive forslag.
Al begyndelse er svær, og du har helt ret i, at isoleret set vil Friskolen helst egoistisk set kun arbejde for at mindske trafikken på Søholmvej/Jarlsmindevej (det har de ihærdigt arbejdet med gennem længere tid). Højvangskolen vil gerne sikre samme veje og yderligere Klokkeskovvej og Ormslevvej. Idrætsforeningen har brugere fra hele Stavtrup og opland - ønsker endnu flere sikre overgange.
Derfor starter vi nu i helikopterperspektiv, og forsøger at få det overordnede vejnet til at fungere omkring Stavtrup - det vil gavne flest mulige på een gang.
Dernæst tager vi hul på enkelte områder, idet vi gerne vil have fartdæmpning på Søholmvej/jarlsmindevej/Klokkeskovvej. Bagefter vil vi gerne arbejde for en sikker overgang på Ormslevvej o.s.v.
Jo flere vi repræsenterer, jo mere lydhøre bliver de nok i kommunen - og derfor prøver vi se det hele i et lidt større perspektiv.

 
Susanne Winther   08-03-2013 kl. 09:47

Super godt initiativ! Jeg bor i Salamanderparken og det der bliver skrevet om trafikuheld er allerede sket i januar, hvor en kvinde blev påkørt midt i hellen over Ormslevvej ved Salamanderparken. Ved denne overgang er der ikke engang fodgængerfelt så bilerne er ikke forpligtet til at standse for gående og det gør de heller ikke, om man så kommer med børn og barnevogn. Faktisk ligger hellen placeret på toppen af en bakke, så når bilisterne kommer fra Ormslev hvor man må køre 80 km/t har de accellereret op ad bakken og møder først skiltet om 60 km/t kort før overgangen. Mange bilister virker da også tydeligt overraskede på netop dette sted og mange kører alt alt for stærkt! Jeg synes det er nedslående hvis kommunen ikke er venligt stemt over en cykeltunnel eller anden sikker overgang til skolen fra denne side af vejen. Der er ikke engang etableret en sti bagom Salamanderparken så vi kan gå til skolen via Vestergårdsvangen og komme til skolen nede ved runddelen hvor bilerne har ubetinget vigepligt. Og da 11'eren heller ikke kører her, kan vi ikke engang bruge bussen som sikker måde at komme til skole på. I den sammenhæng vil jeg nævne, at jeg på eget initiativ har kontaktet kommunen om manglende busforbindelse her - og svaret var at der vil blive kigget på det når linjenettet overordnet skal evalueres i 2014 og at området betragtes som "udkantsområde" der indbefatter linje 35 og flekstrafik-ordningen. Vi har boet her siden sommeren 2012 og er allerede på vej til at kigge os om efter et andet sted at bo på grund af disse forhold, desværre.

 
Torben Dahl Tranberg   08-03-2013 kl. 11:39

Tak for opbakningen - dejligt!

Jeg ved, at Stavtrup Lokalråd er ved at arrangere et borgermøde til afholdelse i Sognegården her i Stavtrup.

Håber og tror at rådmand Bünyamin Simsek vil være en blant måske flere repræsentanter fra Aarhus kommune, til at modtage spørgsmål, ønsker og ideer fra Stavtrup og omegn.

Så kære alle der læser dette og vil støtte sagen om sikker trafik, manglende busser m.v. i og omkring Ormslev/Stavtrup - MØD OP og vær aktive, når dette møde afholdes.

Der vil blive annonceret her på Stavtrupportalen og via "udhængsskabet" v/Rema1000

m.v.h.
Torben

 
Camilla Østergård   08-03-2013 kl. 21:41

Super godt initiativ .. Det er problematisk med det nuværende busnet ift. mit arbejde. Jeg bor i Salamanderparken og arbejder i plejebolig i midtbyen. I hverdagen kan jeg nu godt komme til tiden, da jeg møder kl 7.00. Det er dog lidt svært når nu den første bybus afgår fra Byvænget kl 7.01 i weekenden. Vi har brug for ikke at føle os glemt. Stavtrup er en skøn bydel. Det behøver jo ikke være besværligt at bo her.

Mvh Camilla

 
Jeppe Østergård   16-04-2013 kl. 08:25

Hej alle,

Spændende med en god debat om den rivende udvikling i Stavtrup. En af fordelene ved at bo i Stavtrup er den hurtige vej til og fra byen. Uanset om man skal mod syd, nord eller vest. Derfor blev jeg noget overrasket over at se, at det overvejes at lukke Søskovvej. Jeg er daglig bruger af netop denne vej til og fra Stavtrup, da jeg arbejder i den nordlige del af Århus. Der er naturligvis trafik på Søskovvej og Søholmvej, men med vejbump inde i selve Stavtrup er det vel ikke et større problem? Man kunne overveje at lukke for tung trafik, så vi undgår lastbiler på en vej (Søholmvej), der absolut ikke er gearet til det, men at lukke Søskovvej vil i mine øjne være et kæmpe selvmål.

 
Torben Dahl Tranberg   16-04-2013 kl. 16:25

Bl.a. de forslag du stiller med trafikdæmpning på Søskovvej og Søholmvej er noget af det der vil blive drøfte i aften til borgermødet i Stavtrup, hvor Rådmanden for Trafik og Miljø samt Trafikchefen kommer til Stavtrup Sognegård.

 
Birgitte Dalum   16-04-2013 kl. 17:06

Også masser af skulderklap til gruppens initiativ og indsats her fra. Jeg bor på Vestergårdsvangen, kommer til borgermødet 16.4. og ønsker blandt andet at sikre, at Ormslevvej inddrages som sikker skolevej. Jeg mener, at der skal en kraftigt revideret plan for Ormslevvej og dens status til for at skabe forhold, hvor man som både barn og voksen har en chance for at nå sikkert over vejen.

Vi er en helt ny bydel med børn i stort set alle husstande - og jeg synes at det skal være naturligt og trygt at kunne vælge de gode og sunde alternativer: At gå eller cykle til skole, på arbejde eller bevæge sig rundt i Stavtrup for at deltage i byens mange tilbud og fællesskaber.

 
Lotte   24-04-2013 kl. 16:54

Rigtig fint med initiatier. Jeg giver Birgitte helt ret...Vi er 600 nye boliger i vores område der skal over Ormslevvej. Det giver falsk tryghed at der er en Helle i dag ud for Salamanderparken - bilerne bremser ikke op og der køres langt over de tilladte 60 km i timen. Vi kan ikke komme over andre steder - der er ikke etableret stisystemer mellem salamandervænget og Vestergårdsvangen endnu...hvor mon de bliver af. Og så mangler der jo fuldstændigt fortov på syd siden af Ormslevvej.

 
Torben Dahl Tranberg   24-04-2013 kl. 20:42

Enig. Og som det blev omtalt på Borgermødet i Stavtrup Sognegård den 16. april er det et af emnerne vi i OBS-Trafikinitiativ (Ormslev-Brabrand-Stavtrup) forsat vil arbejde meget med.
OBS-Trafikinitiativet holder arbejdsmøde næste tirsdag, og der arbejder vi på en fælles henvendelse til Teknik og Miljø udvalget med ønske om at få farten "sat ned" til 50 km/t på Ormslevvej fra Råhøjvej og helt frem til Jarlsmindevej.

 

Skriv en kommentar

Kryds af i dette felt for at godkende dit indlæg:

Vent.....

 • BK-Per
 • MellemFG
 • Stavtrupscenen
 • SIF
 • Stavtrup Fritidsklub
 • Lokalcenter Søholm
 • Kirken
 • Århus Friskole
 • Højvangskolen
 • Spejderne
 • Musikskolen
 • Stavtrup Lokalråd

Forsiden _Riposten _nr 1_2020

Læs det nyeste nummer 

af Riposten

 • BK-Per