• Home
 • Stavtrupscenen
 • Din Krop i Centrum
 • Stavtrup Køreskole
 • Stavtrup Dagtilbud
 • Århus Musikskole
 • Stavtrup Erhvervsnetværk
LilleStavtrupscenenLille MusikskolenLille HøjvangskolenLille SpejderneLille FriskolenLille kirkenLille Stavtrup FritidsklubLille Lokalcenter SøholmLille SIF

Ugentligt

Yoga-hold på Søholm

Onsdag kl. 12-13.30 og
onsdag kl. 13.45-15.15.
Desuden mulighed for selvtræning på Lokalcenter Søholm

Stavtrupløberne

Tirsdage kl. 18

Mødested: Rema 1000

Torsdage i ulige uger kl. 20

Torsdage i lige uger kl. 18

Mødested: Annonceres på Facebook ugen før

Lørdage kl. 10

Mødested: Spejderhuset

Læs mere her

Gåture med Bofællesskabet Stautruphus

Onsdage kl. 18.15.  

Vi går en lille times tid.

Mødested: Bofællesskabet Stautruphus, Stautrupvej 183.

For flere oplysninger: Ring eller send en mail til: 

piastabellhjort@live.dk 

Tlf. 20 89 51 76. 

Gudstjenester i Ormslev Kirke

Læs mere her

Kirkebil til Ormslev Kirke

Læs mere her

Ormslev-Stavtrup Koret

Læs mere her

Stavtrup Sognegård

Onsdage kl. 19.15 - 21.00

 

Hvad har du på hjerte?

Send dit bidrag til: mail(@)stavtrupportalen(.)dk
Husk overskrift, brødtekst, forfatternavn og max. ét foto.

DET ER GRATIS for private!

  

Banner på portalen?

Kontakt: mail(@)stavtrupportalen(.)dk

eller ring på tlf. 40 10 18 44.

 

Foreløbig afslutning af støjdialog

Publiceret: 01.11.2013

 0 kommentarer 
 
støj i stavtrup.jpg

Stavtrup Trafikinitiativ/Stavtrup Lokalråd har i sommeren/efteråret sendt åbne breve til rådmand Bünyamin Simsek og trafikchef Michael Kirkfeldt (også vist på Stavtrupportalen/opslagstavler ved Rema) vedr. trafikproblemer, støjgener fra motorvejen m.v., som opfølgning på det fremragende trafikmøde der var i Stavtrup 16.4.13, hvor begge herrer lovede at undersøge en del for Stavtrup. Efter en del debat, inklusiv artikler i Aarhus Stiftstidende, og noget udvist utålmodighed fra Stavtrup, har de to herrer svaret i brev af 28.10.13, se nedenfor.

 

Desuden  har rådmand Bünyamin Simsek sendt et indlæg d. 27.10.13, se nedenfor, direkte til Stavtrupportalen.

 

Det må konkluderes i Stavtrup Lokalråd, at de to herrer har fulgt op på det de lovede ved trafikmødet, og der vil komme nogle trafikmæssige markante forbedringer i Stavtrup i løbet af 2014, som Lokalrådet er stillet i udsigt, men som vi først kan stille oplyse offentligt, når trafik/veje forslagene for 2014 og efterfølgende år i Aarhus er blevet godkendt i Byrådet inden årets udgang. 

 

Vedrørende løsning af støjgenerne sker det måske ikke noget lige foreløbig, men Stavtrups mangel på samme - er nu solidt plantet i magistraten for Teknik og Miljø, som vil gøre det let for Stavtrup Lokalråd at følge op på.

 

Med venlig hilsen 

Stavtrup Lokalråd

 

_________________________

 

Bünyamin Simsek   27-10-2013 kl. 22:14

 

Jeg vil anbefale direkte dialog, således evt. misforståelser kan minimeres. Jeg lover ikke mere end jeg kan holde, derfor har jeg også handlet på de emner jeg har lovet på trafik mødet. 

 

Jeg undrer mig over en kritik der er så forfejlet og som er rejst på så et tyndt grundlag. Jeg har noteret mig at Torben har trukket kritikken tilbage, efter at han er blevet oplyst om at jeg har holdt alt hvad jeg har lovet i denne sag. 

 

Må jeg stilfærdigt minde om at et flertal udenom V og C ikke har afsat en eneste kr. til at støjhandlingsplanen der netop er godkendt på sidste Byrådsmøde. 

 

Jeg opfordrede på samme Byrådsmøde alle partier til at gøre deres indflydelse gældende på Borgen, således at Stavtrup kan få det støjværn de har krav på og som fuldt ud er berretiget. 

 

Det fremgår også af medierne som har bragt citater efterfølgende. 

 

Jeg håber vi i fællesskab kan aktiver Borgmester og det flertal der er før valget, eller skabe et andet flertal efter valget, der vil handle, fremfor at snakke, et flertal der vil tage ansvar og en borgmester der også går ind i sager med mulige konflikter, fremfor kun at være til stede når det er positivt. 

 

Tak for jeres bidrag, i har en berretiget forventning og krav som vi må og skal levere løsninge på. 

 

_________________________

 

 

Grundejerforeningen Jarlsminde 

og Stavtrup Lokalråd

v/Torben Dahl Tranberg

 

 

 

 

Den 28. oktober 2013

 

 

Kære Torben Dahl Tranberg

 

Tak for dine henvendelser af 17. september og 4. oktober 2013 vedrø-rende støjproblematikken i områder, der grænser op til Aarhus Syd Motorvejen.

 

Da vi modtog den andet henvendelse fra dig, var vi klar til at afsende svar på det første. Da du i begge henvendelser delvist spørger til de samme emner, har vi valgt at lave et samlet svar som opfølgning på henvendelserne. 

 

Som opfølgning på borgermødet den 16. april 2013 blev der rettet henvendelse til Vejdirektoratet vedrørende støjproblematikken i for-hold til Aarhus Syd Motorvejen. Som svar på denne henvendelse mod-tog Teknik og Miljø den 5. juli 2013 vedlagte brev fra Vejdirektoratet.

 

I forbindelse med høringen af Statens Støjhandlingsplan hen over sommeren har Teknik og Miljø fremsendt vedlagte høringssvar til Vej-direktoratet og har som opfølgning på dette høringssvar modtaget Vejdirektoratets foreløbige svar, der ligeledes er vedlagt. 

 

Med hensyn til etablering af ramper til/fra Ravnsbjergvej til Aarhus Syd Motorvejen vil disse, når der er tale om et egentligt projekt, blive underlagt en vurdering af de aflede trafikale konsekvenser på det be-rørte vejnet og en vurdering af de støjmæssige konsekvenser heraf. 

 

Der henvises i forhold til spørgsmålet om ramperne tillige til Trafik og Vejes svar af 25. september 2013, som ligeledes er vedlagt i kopi. 

Vi undrer os meget over, at den kritik, du gennem medierne har rejst - og som senere er trukket tilbage, ikke er først og fremmest rettet med en henvendelse til os. Det vil være mest hensigtsmæssigt og fremmende for dialogen og samtidig medvirke til, at vi undgår misforståelser og kritik på et ikke-oplyst grundlag.

 

Vi håber, at I hermed har fået svar på jeres spørgsmål. Ellers er I altid velkomne til at rette fornyet henvendelse.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Bünyamin Simsek/ Michael Kirkfeldt

 

Skriv en kommentar

Kryds af i dette felt for at godkende dit indlæg:

Vent.....

 • BK-Per
 • MellemFG
 • Stavtrup Fritidsklub
 • Århus Friskole
 • Musikskolen
 • Stavtrupscenen
 • Lokalcenter Søholm
 • Højvangskolen
 • Stavtrup Lokalråd
 • SIF
 • Kirken
 • Spejderne

Forsiden _Riposten _nr 1_2020

Læs det nyeste nummer 

af Riposten

 • BK-Per