• Stavtrup Dagtilbud
 • Din Krop i Centrum
 • Home
 • Århus Musikskole
 • Stavtrup Køreskole
 • Stavtrupscenen
 • Stavtrup Erhvervsnetværk
Lille Lokalcenter SøholmLille SpejderneLilleStavtrupscenenLille kirkenLille MusikskolenLille SIFLille FriskolenLille Stavtrup FritidsklubLille Højvangskolen

Ugentligt

Yoga-hold på Søholm

Onsdag kl. 12-13.30 og
onsdag kl. 13.45-15.15.
Desuden mulighed for selvtræning på Lokalcenter Søholm

Stavtrupløberne

Tirsdage kl. 18

Mødested: Rema 1000

Torsdage i ulige uger kl. 20

Torsdage i lige uger kl. 18

Mødested: Annonceres på Facebook ugen før

Lørdage kl. 10

Mødested: Spejderhuset

Læs mere her

Gåture med Bofællesskabet Stautruphus

Onsdage kl. 18.15.  

Vi går en lille times tid.

Mødested: Bofællesskabet Stautruphus, Stautrupvej 183.

For flere oplysninger: Ring eller send en mail til: 

piastabellhjort@live.dk 

Tlf. 20 89 51 76. 

Gudstjenester i Ormslev Kirke

Læs mere her

Kirkebil til Ormslev Kirke

Læs mere her

Ormslev-Stavtrup Koret

Læs mere her

Stavtrup Sognegård

Onsdage kl. 19.15 - 21.00

 

Hvad har du på hjerte?

Send dit bidrag til: mail(@)stavtrupportalen(.)dk
Husk overskrift, brødtekst, forfatternavn og max. ét foto.

DET ER GRATIS for private!

  

Banner på portalen?

Kontakt: mail(@)stavtrupportalen(.)dk

eller ring på tlf. 40 10 18 44.

 

Helikopterkig: Referat af opfølgningsmøde

Publiceret: 10.09.2014

 0 kommentarer 
 
helikoptergruppen.jpg

Referat af 1. opfølgningsmøde af Helikoptermøde afholdt d. 6.5.14 med udgangspunktet i hovedkonklusionen fra mødet: ”SAMARBEJDE om Stavtrups videre udvikling”

 

Til borgere i Stavtrup og Ormslev

På det velbesøgte møde med titlen HELIKOPTERKIG PÅ STAVTRUP d. 6.5.2014 på Søholm (referat – se www.Stavtrupportalen.dk) gav lederne af Højvangskolen, Aarhus-Friskole, Klubberne, Stavtrup daginstitution, Menighedsråd (repræsenteret ved områdets præst), Brugerråd Søholm, Idrætsforening, Ormslev borgerforening samt repræsentant fra Søholm og flere fra Stavtrup Lokalråd indlæg om hvordan deres organisationer ser på Stavtrups fremtid. Hovedkonklusionen fra dette møde var samarbejde.

 

Derfor har det været helt naturligt at indkalde indlægsholdere til 1.opfølgningsmøde her efter ferien med navnet ”HELIKOPTERGRUPPEN”, som nedsætter underudvalg, og man forventer en mødefrekvens hver 4.måned eller efter behov. Her er referatet fra første møde, hvor Idrætsforening, Ormslev Borgerforening og Højvangskolen havde meldt forfald: 

 

Mødeleder Stavtrup Lokalråd ved Hasse Vinter, referent: Rasmus Oddershede:

 1. Hurtig præsentationsrunde (liste over deltagere vedhæftet)
 2. Forslag til agendapunkter
 3. Mission for ”opfølgningsgruppen: ”Der skal løbende udarbejdes en prioriteringsliste for gennemførelse af ideer til Stavtrups videreudvikling= Idekatalog”. Dvs. at de deltagende organisationer løbende indmelder projekter til opfølgningsgruppen, når første prioriteringsliste er udarbejdet.
 4. Organisering og mødefrekvens: Der indkaldes til møde ca. 3 x gange årligt (september, januar og maj) eller efter behov. Der kan nedsættes undergrupper for de forskellige prioriteringer. Da et lokalråd betragtes af politikerne, som en paraplyorganisation for alle organisationer i et lokalområde, er det naturligt at ”Helikoptergruppen” refererer til Stavtrup Lokalråd og i lokalsager Ormslev Borgerforening, som begge sikrer den nødvendige kontakt til politikere/ embedsmænd til fremme af deres ønsker på prioriteringslisten.
 5. Er der nogle vi mangler i denne gruppe, f.eks. formænd for skolebestyrelser?  Gruppen er stor nok, og det aftales, at der kan sendes repræsentanter i stedet for de faste medlemmer af gruppen i det omfang det er nødvendigt.
 6. Prognoser for Stavtrup: Det faktuelle udgangspunkt (se vedhæftede) og samarbejde: Hvert ½ år udsender Aarhus Kommune befolkningstal og der ses en meget stor befolkningstilvækst i primært Stavtrup. De seneste 4 år er der f.eks. sket en tilvækst på 169 % flere 0-2 årige. Det vil f. eks. være udgangspunktet for diskussion med kommunen vedr. institutionspladser/Højvangsskolens udbygning.
 7. Muligheder for finansielle tilskud, hvor idekatalog og prioriteringer evt. kan præsenteres: Ulla gav et indblik i hvordan man via fritids- og kulturforvaltningens kan søge tilskud i forskelige puljer. Ulla vil kunne hjælpe med at vejlede ud fra et eventuelt idekatalog, hvilke puljer der kunne søges. Der kan f. eks. søges tilskud til arrangementer der leder hen imod en multihal. 
 8. Diskussion af emner til IDEKATALOGET og hvad er sket siden sidst i tilfældig orden:
  a. MULTIHAL-projekt: I Niels fravær fortalte Hasse om den gruppe der er i fuld gang med at undersøge muligheden for en multihal i Stavtrup. Gruppen er i gang med at undersøge organisations form og løsninger på økonomi med mere, og interessegrupper i Stavtrup indkaldes til en behovsanalyse. Maria oplyser at hun er medforfatter på bogen ”Hallens udvikling” som har udgangspunkt i Lyseng hallen. Der kunne ligeledes hentes inspiration i f. eks Gjern og Skanderborg Kommune (Vestermølle).
  b. Daginstitutionsområdet ved Annemarie: stor stigning i små børns antallet. Vestermarken 2 er nu taget i brug som ny institution til 100 børn, men der er fortsat mangel på pladser og derfor er 2 grunde udpeget til en ny institution til 100 flere børn. Der er forhåbentligt afklaring på dette i de kommende måneder. Der begynder 36 nye vuggestuebørn i institutionen i Højbjerg i næste måned.
  c. Højvangskolens nuværende kapacitet og udbygningsplaner ved Gert i Kjeld’s fravær: P.t. går der ca. 700 børn på skolen, der er p.t. ingen vandreklasser og der skønnes at være kapacitet på skolen til de næste to års vækst. Men så bør en udvidelse af skolen være på plads ikke mindst tages i betragtning af, at B&U-afdeling Skanderborgvej på et møde ultimo august fastholdt at de nuværende skoledistrikter i Aarhus Kommune fastholdes, hvilket i praksis betyder at samtlige børn i Stavtrup/Ormslev, hvis forældrene ønsker det, skal placeres på Højvangskolen.
  Friskolen her ca. 200 børn og har langsomt øget optaget i klasserne. 6. november holdes åbent hus og alle er velkommen.
  d. Behov i klubregi ved Johs: Byrådet besluttede i sidste uge at beholde fritidsklubber og ungdomsskoler. Der arbejdes tæt med skole og fritids institutioner om blandt andet lokaler. Der er stor tilslutning af børn til klubberne i Stavtrup.
  e. Trafik & veje samt støjdæmpning ved Torben: Folketingspolitiker Fatma Øktem har været på besøg for at se og høre om vores støjproblemer fra motorvejen.
  Center for byudvikling og aktivitet har tilkendegivet at der skal være fokus på at løse problemer i særligt myldertidstrafik. Der kommer nyt fortov fra Superkiosken til Vestermarken i efteråret, så småbørn sikket kan komme til den ny daginstitution, og Søholm vil gerne have bygget et fortov på Bispevej.
  f. Mere kultur til Stavtrup – litteraturklubber, foredrag og musik/koncerter? Det kunne være en ide at koordinere arrangementer så flere kan deltage, og der kunne laves et udvalg, Erik følger op på dette. Desuden bør der altid markedsføres på Stavtrupportalen.
  g. Udendørs fitness er godt brugt, Torben fortæller at 3 grundejerforeninger er gået sammen om at planlægge et nyt lege/aktivitetsområde ved Jarlsmindevej/Søskrænten. Der er ikke søgt tilskud til dette og der nedsættes et udvalg om det overordnede udendørs aktivitetsbehov i Stavtrup så der ikke laves overlappende projekter. Rasmus og Torben koordinerer, med Torben som initiativtager. Klubberne vil gerne deltage og der inviteres gerne medlemmer fra skolebestyrelser, idrætsforening og andre relevante.
  h. Fristeder i vores lokalnatur: Gert fortæller at der ved ”Krokodilleskoven” vil blive lavet en natur legeplads.
  i. Konkrete ønsker uden tilstrækkelige midler: Bus til Lokalcenter. 

Næste møde afholdes i januar 2015.

 

Deltagere:

Gert Aarslev, Stavtrup Lokalråd

Hasse Vinter, Stavtrup Lokalråd

Torben Dahl Tranberg, Stavtrup Lokalråd

Rasmus Oddershede, Stavtrup Lokalråd

Kjeld Kromann, Højvangskolen

Annamaria Dahlgaard, Stavtrup Daginstitutio

Johs. Justesen, Klubberne

Mariane Bech, Søholm

Susanne Muusmann, Ormslev borgerforeni

Niels Lyhne, Stavtrup Idrætsforeni

Maria Ludvigsen, Aarhus friskole

Erik Kelstrup, Menighedsrådet

Lene Arnholtz, Brugerrådet

Ulla Scharling, Borger

Karen Yde (gæst), Stavtrup Lokalråd

 

 

/2. september 2014

 

 

Skriv en kommentar

Kryds af i dette felt for at godkende dit indlæg:

Vent.....

 • BK-Per
 • MellemFG
 • Lokalcenter Søholm
 • Spejderne
 • Stavtrupscenen
 • Kirken
 • Musikskolen
 • SIF
 • Århus Friskole
 • Stavtrup Lokalråd
 • Stavtrup Fritidsklub
 • Højvangskolen

Forsiden _Riposten _nr 1_2020

Læs det nyeste nummer 

af Riposten

 • BK-Per