• Home
 • Stavtrupscenen
 • Din Krop i Centrum
 • Stavtrup Køreskole
 • Stavtrup Dagtilbud
 • Århus Musikskole
 • Stavtrup Erhvervsnetværk
Lille Stavtrup FritidsklubLille FriskolenLille MusikskolenLilleStavtrupscenenLille Lokalcenter SøholmLille HøjvangskolenLille SIFLille kirkenLille Spejderne

Ugentligt

Yoga-hold på Søholm

Onsdag kl. 12-13.30 og
onsdag kl. 13.45-15.15.
Desuden mulighed for selvtræning på Lokalcenter Søholm

Stavtrupløberne

Tirsdage kl. 18

Mødested: Rema 1000

Torsdage i ulige uger kl. 20

Torsdage i lige uger kl. 18

Mødested: Annonceres på Facebook ugen før

Lørdage kl. 10

Mødested: Spejderhuset

Læs mere her

Gåture med Bofællesskabet Stautruphus

Onsdage kl. 18.15.  

Vi går en lille times tid.

Mødested: Bofællesskabet Stautruphus, Stautrupvej 183.

For flere oplysninger: Ring eller send en mail til: 

piastabellhjort@live.dk 

Tlf. 20 89 51 76. 

Gudstjenester i Ormslev Kirke

Læs mere her

Kirkebil til Ormslev Kirke

Læs mere her

Ormslev-Stavtrup Koret

Læs mere her

Stavtrup Sognegård

Onsdage kl. 19.15 - 21.00

 

Hvad har du på hjerte?

Send dit bidrag til: mail(@)stavtrupportalen(.)dk
Husk overskrift, brødtekst, forfatternavn og max. ét foto.

DET ER GRATIS for private!

  

Banner på portalen?

Kontakt: mail(@)stavtrupportalen(.)dk

eller ring på tlf. 40 10 18 44.

 

Lokalrådet: Offentlig kundgørelse - pålæg af byggelinjer

Publiceret: 18.02.2015

 6 kommentarer 
 
ormslevvej 203.jpg

18.02.2015

 

Aarhus Byråd har besluttet at pålægge byggelinjer på ejendommen Ormslevvej 203 (matr. nr. 10 by, Stavtrup B, Kolt).

 

Pålægget af byggelinjer sker for at sikre unødig fordyrelse eller vanskeliggørelse af etablering af ramper til Aarhus Syd Motorvejen.

 

Byggelinjerne pålægges i en afstand af 50-100 meter fra de skitserede ramper i forhold til Aarhus Syd Motorvejen.

 

Plan med byggelinje kan ses her (pdf, 699 kb, nyt vindue)

 

Byggelinjerne pålægges i henhold til Vejlovens § 35 stk. 1. for en periode af 10 år fra d. 18. februar 2015, og kan forlænges med indtil 10 år ad gangen.

Byggelinjerne skal i henhold til Vejlovens § 37, stk. 2 respekteres fra kundgørelsesdatoen.

 

Byggelinjernes omfang kan ses på byggelinjeplan, der er fremlagt på Viby Bibliotek, indtil 18. marts 2015.

 

Beslutningen om at pålægge byggelinjer kan inden 4 uger fra dato påklages til Vejdirektoratet,

 

Niels Juels Gade 13, 1022 København K, e-mail vd@vd.dk

 

Ejere og brugere af den berørte ejendom vil blive særskilt underrettet om byggelinjepålægget.

 

Spørgsmål kan stilles til Steffen Arnbo Nielsen, tlf. 41 85 57 81 el. e-mail sarn@aarhus.dk

Vibeke Zacho   23-02-2015 kl. 10:59

Jeg er bosiddende på Jarlsmindevej og medlem af Jarlsminde Grundejerforening.
Jeg er meget ked af at vores lokalområde bliver mere og mere trafikeret af al slags trafik, medførende så meget støj at det er ved at være umuligt at føre en samtale i vores have.
Jeg synes det er meget unfair at man påtænker at lave vejudbygninger, der vil medføre endnu mere larm, støj og trafiksmog i et så tæt bebygget område. Der er områder længere mod syd, hvor beboertætheden er meget lille, og hvor det vil genere meget få personer, hvilket vil betyde en mindre udgift til erstatning end den, som vil komme på tale, hvis alle beboere i lokalområdet ved Stavtrup skal have udbetalt erstatning samt bygget støjværn, mm.
Jeg vil derfor på det kraftigste tage afstand til planen om en motervejsrampe ved ormslevvej i Stavtrup
Venligst
Vibeke Zacho
JArlsmindevej 128, Stavtrup, 8260 Viby J

 
Peter Jensen   01-03-2015 kl. 20:19

Er på ingen måde enig Vibeke. Syntes det vil være det bedste der kunne ske for Stavtrup. Der vil blive betydelig mindre smog, idet der ikke vil være samme kødannelse i området. Endvidere vil det blive endnu mere attraktivt at flytte til Stavtrup, noget vi alle vil nyde godt af. Håber dette kommer op at stå så hurtigt som muligt så vi ikke bruger en masse køtid hos folk som kunne bruge tiden på at være effektive på arbejdet

 
Aase Dahl Tranberg   02-03-2015 kl. 17:12

Jeg er ikke enig i Peter Jensens synspunkter.

Den gennemkørende trafik i Stavtrup vil ikke blive mindre af at der etableres motorvejsramper ved Ormslevvej.
Bilerne kører fra Brabrand via Søskovvej og Søholmvej og gennem Stavtrup ad Jarlsmindevej og ud på Ormslevvej via Ravnsbjergvej til Skanderborgvej.
Selvom der bliver etableret motorvejsramper, vil alle disse biler stadig køre denne rute, nogle vil blot tage motorvejsramperne i stedet for Skanderborgvej.
Mere end 60% af bilerne kører lige over i krydset ved Skanderborgvej mange drejer til højre og nogle få drejer til venstre ind mod Viby / Aarhus.
Dette ser jeg hver morgen ved halv otte tiden. Kødannelsen på Ravnsbjergvej vil derved blive minimeret lidt men ikke betydeligt.
Derudover frygter vi i Stavtrup at etableringen af motorvejsramperne vil øge den gennemkørende trafik fra Aarhus V til Aarhus Syd.
Løsningen på begrænsning af den gennemkørende trafik i Stavtrup er ikke etablering af motorvejsramper, men en udbygning af Genvejen til 4 spor og bygningen af Bering / Beder vejen.

 
Thomas Thrysøe   02-03-2015 kl. 18:54

Motorvejsrampen ved Ormslevvej giver i min optik en lang række uhensigtsmæssigheder for os alle i Stavtrup - store som små:

* Mere trafik igennem Stavtrup med heraffølgende kødannelse morgen og eftermiddag

* Usikkerhed for vores børn, der skal til og fra skole - i særdeleshed privatskolen, men også den offentlige

* Øgede støjgener for alle, der bor nær trafikerede veje

* Nedsat værdi af boliger beliggende, hvor støjgenerne er størst

I 2013 havde vi et borgermøde i Stavtrup, hvor Bünyamin Simsek klart anbefalede løsningen med udvidelse af Genvejen til fire spor, og jeg er noget uforstående ift. hvad der skulle have rykket ved det.

Jeg håber, at mange vil deltage til det kommende borgermøde og bakke op om at tage afstand fra den foreslåede rampe.

 
Jeppe Østergård   04-03-2015 kl. 14:01

Det kunne være rart med en form for objektiv opgørelse over fordele og ulemper ved ramperne. Meget er gætteri og herudover fylder det naturligvis meget for dem med hus tæt på pga. støj og boligpriser. Men der må også være fordele for Stavtrup? Mon ikke vi d. 16. marts kan blive lidt klogere på argumenterne. Jeg tror ihvertfald ikke det er tiltænkt blot for at genere os i Stavtrup :-)

 
Thomas Thrysøe   04-03-2015 kl. 17:34

Meget enig - en objektiv må være ønskværdig, men spørgsmålet er, om det vil komme frem den 16. marts.

Baggrunden herfor er, at sidst vi havde Bünyamin Simsek forbi, var hans argument, at Stavtrups infrastruktur ikke var gearet til mere trafik, og han med den begrundelse ville anbefale udvidelse af Genvejen. Nu, hvor der er kommet nye folk til, er løsningen og derfor formentlig også rationalet ændret. Jeg siger ikke, at man ikke kan blive klogere på tingene, men det undrer at tilgangen kan være så modstridende, når datagrundlaget næsten er uændret.

Vi bor i øvrigt kun 50 meter fra den planlagte rampe, og såfremt vores krav til støjdæmpning og kompensation ville blive blive imødekommet, og der var en reel chance for, at det var til gavn for flertallet (i Stavtrup), så ville jeg uden tvivl bakke op, men jeg forholder mig skeptisk indtil andet er bevist.

 

Skriv en kommentar

Kryds af i dette felt for at godkende dit indlæg:

Vent.....

 • BK-Per
 • MellemFG
 • Spejderne
 • Kirken
 • SIF
 • Stavtrup Lokalråd
 • Højvangskolen
 • Lokalcenter Søholm
 • Stavtrupscenen
 • Musikskolen
 • Århus Friskole
 • Stavtrup Fritidsklub

Forsiden _Riposten _nr 1_2020

Læs det nyeste nummer 

af Riposten

 • BK-Per