• Stavtrup Erhvervsnetværk
 • Din Krop i Centrum
 • Århus Musikskole
 • Stavtrupscenen
 • Stavtrup Dagtilbud
 • Home
 • Stavtrup Køreskole
Lille SIFLille Lokalcenter SøholmLilleStavtrupscenenLille HøjvangskolenLille MusikskolenLille FriskolenLille SpejderneLille Stavtrup FritidsklubLille kirken

Ugentligt

Yoga-hold på Søholm

Onsdag kl. 12-13.30 og
onsdag kl. 13.45-15.15.
Desuden mulighed for selvtræning på Lokalcenter Søholm

Stavtrupløberne

Tirsdage kl. 18

Mødested: Rema 1000

Torsdage i ulige uger kl. 20

Torsdage i lige uger kl. 18

Mødested: Annonceres på Facebook ugen før

Lørdage kl. 10

Mødested: Spejderhuset

Læs mere her

Gåture med Bofællesskabet Stautruphus

Onsdage kl. 18.15.  

Vi går en lille times tid.

Mødested: Bofællesskabet Stautruphus, Stautrupvej 183.

For flere oplysninger: Ring eller send en mail til: 

piastabellhjort@live.dk 

Tlf. 20 89 51 76. 

Gudstjenester i Ormslev Kirke

Læs mere her

Kirkebil til Ormslev Kirke

Læs mere her

Ormslev-Stavtrup Koret

Læs mere her

Stavtrup Sognegård

Onsdage kl. 19.15 - 21.00

 

Hvad har du på hjerte?

Send dit bidrag til: mail(@)stavtrupportalen(.)dk
Husk overskrift, brødtekst, forfatternavn og max. ét foto.

DET ER GRATIS for private!

  

Banner på portalen?

Kontakt: mail(@)stavtrupportalen(.)dk

eller ring på tlf. 40 10 18 44.

 

STAVTRUP KULTUR- og IDRÆTSCENTER: Fællesprojektet for hele Stavtrup

Publiceret: 02.02.2015

 0 kommentarer 
 
helikoptergruppen2015.jpg (1)

Stavtrup vokser markant bl.a. med 93% stigning for de 0-5-årige indenfor de sidste 3½ år

I henhold til den nye skolereform skal der være mere motion i skoletiden

Idrætsforeningen, som gentagne gange i de sidste 10-15 år har forsøgt at få mere halkapacitet, nærmer sig bristepunktet for at kunne få flere aktive i hallen.

 

Stavtrup Lokalråd er borgernes talerør til byråd og den kommunale forvaltning. Stavtrup Lokalråd opfattes af Aarhus Kommune som en paraplyorganisation for menighedsråd, skoler, børnehaver, grundejer- og beboerforeninger, idrætsklubber og ungdomsorganisationernes lokale afdelinger.

 

Helikoptergruppen blev etableret af Stavtrup Lokalråd i 2014 med deltagelse af ledere og formænd for ovennævnte, og som i øvrigt gav et indlæg på borgermødet: ”Helikoptermødet” – om Stavtrups fremtid i maj 2014. Gruppen har 14 faste medlemmer, er meget velfungerende hvor samarbejde og ”at man taler med én stemme” er nøgleord. Gruppen udarbejder løbende en prioriteret liste om nødvendige fremtidige tiltag i Stavtrup til gavn for så mange af byens borgere som muligt: Et ”idekatalog”. Topprioriteten er: ”Etablering af et Stavtrup Kultur- og Idrætscenter. Gruppen har nedsat diverse underudvalg indenfor kultur, udendørsfaciliteter, bibliotek, frivillighed og fundraising.

 

Haludvalget blev etableret i 2014, da man specielt i Håndboldafdelingen kunne mærke at ”ekstra gulvkvadratmeter i et rum med tag på indenfor overskuelig fremtid - var et MUST”. Udvalget består af 8 medlemmer og er organisatorisk placeret i Stavtrup Idrætsforening. Der har været besøg hos andre foreninger med nyligt halbyggeri (bl.a. Lyseng Idrætscenter), man har indsamlet behovsanalyse fra alle underafdelingerne i idrætsforeningen, og i den kommende tid vil der blive sat fokus på ”events” og andre former for ”fundraising” de kommende år.

 

UDFORDRINGERNE: Trods Stavtrup inklusiv Ormslev nu har 5.500 indbyggere, har Stavtrup meget lidt erhverv, som evt. kunne blive sponsorer.  Da man byggede i Lyseng var befolkningsgrundlaget ca. 30.000, og der blev indsamlet 10 millioner ud af projektets byggepris på 35 millioner (Projektet tog også over 10 år). Andre steder i Aarhus Kommune er der også stærke ønsker om idrætsbyggeri, men i kommunalt regi er der kun få millioner til idrætsbyggeri/år – så hvad gør man så?

 

 

KONKRETE TANKER: Da flere gulvkvadratsmeter er ”et must” indenfor få år, er det oplagte sted for ”hal 2” at lægge den ved siden af den eksisterende, da der her er et stort græsareal, som Højvangskolen gerne stiller til rådighed. Kan der skaffes penge nok, kan det yderligere udbygges med ekstra sale til idræt og kultur, således som det er sket i Skødstrup (projektpris: ca. 25 millioner). Ambitionsniveauet kan sagtens sættes højt, men skal vejes op imod realisme m.h.t. etablering af fornøden kapital og relativ kort tidshorisont (2-4 år). Minimumsbyggesum er 10+ millioner, en del af disse skal indsamles lokalt og måske kan nogle af pengene fremskaffes i forbindelse med den forventede skoleudbygning indenfor få år.

 

HVAD GØR DE 3 UDVALG NETOP NU: Stavtrup Lokalråd koordineret med skolelederen på Højvangskolen har tæt kontakt med relevante magistrater, rådmænd og øvrige politikere for bl.a. at finde ud af, om det skal være kommunalt byggeri eller være en selvejende institution, samt vurderer finansiering. Helikoptergruppen og dets underudvalg vil løbende komme med indspil, bl.a. til afholdelse af kulturelle events, ikke mindst i kulturbyåret 2017. Desuden vil der også blive sat fokus på SYNLIGHED af vores fællesprojekt udenfor Stavtrup, så muligheden for ”fundraising” bliver større. Internt i Stavtrup vil det foregå via STAVTRUPPORTALEN og relevante opslag. Haludvalgets fokus det kommende år bliver fundraising og etablering og afholdelse af lokale events, jf. julearrangementet  21. december, som havde 5-600 besøgende og gav et pænt overskud, som ubeskåret gik til halprojektet.

 

HVAD KAN DU SOM BORGER I STAVTRUP GØRE FOR AT BYENS TOPPRIORITET: 

STAVTRUP KULTUR- og IDRÆTSCENTER

bliver en realitet indenfor 4 år – gerne før!

 

Bak op om de mange kommende events. På Stavtrupportalen kan du få et overblik over hvad der sker og hvornår, og kalenderen opdateres løbende, så du kan prioritere din families deltagelse i god tid. 

 

Meld dig som frivillig ved afholdelse af de forskellige arrangementer, for det bliver der behov for. 

 

Støt de lokale indsamlinger og vær gavmild. Indsamlingerne vil blive etableret løbende i forbindelse med afholdelse af de kommende byevents.  

 

Hav tålmodighed. Der er endnu ikke et projekteret byggeri, men der arbejdes intenst med projektet. Jo flere penge der indsamles hurtigt, jo større vil effekten være på bevilgende kommunale kasser, firmaer og fonde. Lad os vise udadtil at Stavtrup har et fælles mål, som hele byen bakker op om, og som gør os fortjent til at få et nyt ”Multihus”.

 

Har du forslag til større events eller fundraising, så kontakt undertegnede. På vegne af de 3 udvalg: 

Koordinator Hasse Vinter, som er medlem af alle 3 udvalg, 

hassevinter@hotmail.com, Klokkeblomstvej 73, 8260 Viby J, mobil: 21768422

 

Skriv en kommentar

Kryds af i dette felt for at godkende dit indlæg:

Vent.....

 • BK-Per
 • MellemFG
 • SIF
 • Lokalcenter Søholm
 • Stavtrup Lokalråd
 • Stavtrupscenen
 • Højvangskolen
 • Musikskolen
 • Århus Friskole
 • Spejderne
 • Stavtrup Fritidsklub
 • Kirken

Forsiden _Riposten _nr 1_2020

Læs det nyeste nummer 

af Riposten

 • BK-Per