• Stavtrup Dagtilbud
 • Din Krop i Centrum
 • Stavtrup Køreskole
 • Stavtrupscenen
 • Stavtrup Erhvervsnetværk
 • Home
 • Århus Musikskole
Lille SIFLille Lokalcenter SøholmLilleStavtrupscenenLille HøjvangskolenLille MusikskolenLille FriskolenLille SpejderneLille Stavtrup FritidsklubLille kirken

Ugentligt

Yoga-hold på Søholm

Onsdag kl. 12-13.30 og
onsdag kl. 13.45-15.15.
Desuden mulighed for selvtræning på Lokalcenter Søholm

Stavtrupløberne

Tirsdage kl. 18

Mødested: Rema 1000

Torsdage i ulige uger kl. 20

Torsdage i lige uger kl. 18

Mødested: Annonceres på Facebook ugen før

Lørdage kl. 10

Mødested: Spejderhuset

Læs mere her

Gåture med Bofællesskabet Stautruphus

Onsdage kl. 18.15.  

Vi går en lille times tid.

Mødested: Bofællesskabet Stautruphus, Stautrupvej 183.

For flere oplysninger: Ring eller send en mail til: 

piastabellhjort@live.dk 

Tlf. 20 89 51 76. 

Gudstjenester i Ormslev Kirke

Læs mere her

Kirkebil til Ormslev Kirke

Læs mere her

Ormslev-Stavtrup Koret

Læs mere her

Stavtrup Sognegård

Onsdage kl. 19.15 - 21.00

 

Hvad har du på hjerte?

Send dit bidrag til: mail(@)stavtrupportalen(.)dk
Husk overskrift, brødtekst, forfatternavn og max. ét foto.

DET ER GRATIS for private!

  

Banner på portalen?

Kontakt: mail(@)stavtrupportalen(.)dk

eller ring på tlf. 40 10 18 44.

 

Stavtrup Lokalråd: Skoledistriktet og daginstitutionerne

Publiceret: 22.12.2016

 0 kommentarer 
 
hoejvangskolen-born.jpg (1)

Stavtrup Lokalråd har den 21. december været til møde med Børn og Unge, Skanderborgvej som dækker vores område.

 

Nedenstående udtalelse er fra mødet:

Børn og Unge oplyser, at der ikke er aktuelle planer om at ændre på Højvangskolens distrikt. Børn og Unge er opmærksomme på udviklingen i elevtallet på Højvangskolen, men ifølge 2015-prognosen, som er seneste skoleprognose, har skolen tilstrækkeligt med undervisningslokaler frem til 2018. Der er endnu ikke truffet nogen beslutning omkring en kommende udvidelse af Højvangskolen, men det er forventningen, at skolen skal udbygges for at optage det stigende elevtal. Ca. 74 % af skolebørnene bosiddende i Højvangskolens distrikt går på Højvangskolen.

 

På dagtilbudsområdet udvides afdelingen på Søskrænten 1 med to grupper, som forventes færdige sommeren 2017, mens den nye 4-gruppers afdeling på Bispevej 7 åbner ultimo 2017. På baggrund af den resterende boligrummelighed i kommuneplan og lokalplaner for Stavtrup, samt byrådets strategi om byfortætning, er det forventningen, at væksten i Stavtrup har toppet og antallet af nye boliger fremover vil ligge på et væsentligt lavere niveau end de senere år, da der kun er få ledige arealer tilbage at bygge på.

 

I forhold til skoleprognose og skolevalg (vandringsstatistikken) kan seneste udgave findes på Børn og Unges hjemmeside. 2016-udgaven vil være tilgængelig i starten af det nye år.

 

https://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/Boern-og-Unge/Oekonomi-og-Administration/Planlaegning.aspx

 

 

Med venlig hilsen

fra Stavtrup Lokalråd,

Karen Yde og Gert E. Aarslev

 

Skriv en kommentar

Kryds af i dette felt for at godkende dit indlæg:

Vent.....

 • BK-Per
 • MellemFG
 • Stavtrup Lokalråd
 • Musikskolen
 • Spejderne
 • Højvangskolen
 • Århus Friskole
 • Kirken
 • Lokalcenter Søholm
 • Stavtrup Fritidsklub
 • SIF
 • Stavtrupscenen

Forsiden _Riposten _nr 1_2020

Læs det nyeste nummer 

af Riposten

 • BK-Per