• Århus Musikskole
 • Din Krop i Centrum
 • Home
 • Stavtrup Erhvervsnetværk
 • Stavtrup Dagtilbud
 • Stavtrupscenen
 • Stavtrup Køreskole
Lille Lokalcenter SøholmLille SpejderneLilleStavtrupscenenLille kirkenLille MusikskolenLille SIFLille FriskolenLille Stavtrup FritidsklubLille Højvangskolen

Ugentligt

Yoga-hold på Søholm

Onsdag kl. 12-13.30 og
onsdag kl. 13.45-15.15.
Desuden mulighed for selvtræning på Lokalcenter Søholm

Stavtrupløberne

Tirsdage kl. 18

Mødested: Rema 1000

Torsdage i ulige uger kl. 20

Torsdage i lige uger kl. 18

Mødested: Annonceres på Facebook ugen før

Lørdage kl. 10

Mødested: Spejderhuset

Læs mere her

Gåture med Bofællesskabet Stautruphus

Onsdage kl. 18.15.  

Vi går en lille times tid.

Mødested: Bofællesskabet Stautruphus, Stautrupvej 183.

For flere oplysninger: Ring eller send en mail til: 

piastabellhjort@live.dk 

Tlf. 20 89 51 76. 

Gudstjenester i Ormslev Kirke

Læs mere her

Kirkebil til Ormslev Kirke

Læs mere her

Ormslev-Stavtrup Koret

Læs mere her

Stavtrup Sognegård

Onsdage kl. 19.15 - 21.00

 

Hvad har du på hjerte?

Send dit bidrag til: mail(@)stavtrupportalen(.)dk
Husk overskrift, brødtekst, forfatternavn og max. ét foto.

DET ER GRATIS for private!

  

Banner på portalen?

Kontakt: mail(@)stavtrupportalen(.)dk

eller ring på tlf. 40 10 18 44.

 

Til dig der vil klage over byggelinjer!

Publiceret: 19.02.2015

 4 kommentarer 
 
klagebrev.jpg

Kære Stavtrupborger, såfremt du måtte have lyst til at påklage beslutningen om at pålægge byggelinier overfor Vejdirektoretet på den oplyste adresse eller mail, kan du bl.a. henvise til Kommuneplan 2013 for Aarhus kommune, lokalsamfund 23 – Stavtrup-Ormslev (bilag Lokalsamfund 23) hvori der under detaljerede rammebestemmelser (bilag Lokalsamfund 23 tekst) står følgende: TRAFIK Området afgrænses mod syd af Århus Syd Motorvejen og gennemskæres af Genvejen. Bysamfundet Stavtrup gennemskæres af Ormslevvej, Jarlsmindevej og Klokkeskovvej. Der er ingen planer om at ændre på trafikstrukturen.

 

Endvidere kan der evt. henvises til rammeområde 230301ER (bilag Rammeområde) idet området, Ormslevvej 203 iflg. teksten (bilag Rammeområde.tekst) er udlagt til Erhvervsområde.

 

 

Med venlig hilsen

 

Torben Dahl Tranberg

Stavtrup Lokalråd

 

Bilag Lokalsamfund 23 - læs pdf her.

 

Lokalsamfund 23 - Stavtrup -Ormslev

 

 

 

Bilag Lokalsamfund 23 tekst - læs pdf her.

 

Lokalsamfund 23 - Stavtrup -Ormslev Tekst

 

 

 

Bilag Rammeområde - læs pdf her.

 

Rammeomra ̊de 230301ER

 

 

 

Bilag Rammeområde.tekst - læs pdf her.

 

Rammeomra ̊de 230301ER-tekst

 

 

 

Hanne Carlsen Christiansen   23-02-2015 kl. 10:49

Da vi købte hus i Stavtrup fik vi af vores advokat efter anmodning fremvist lokalplanerne for området og blev forvisset om, at der pga. de fredede områder, som vi nu ser komme i farezonen, ikke var noget at betænke sig på mht. købet af vores hus på Jarlsmindevej 84. Vi vil på det kraftigste tage afstand fra de fremtidige evt. planer om motorvejsrampe, der slet ikke vil afhjælpe de trafikale problemer i vores område det fjerneste. Det vil kun give endnu mere støj og forringe værdierne af vores huse.
Vi forstår ikke, hvorfor der overhovedet er blevet givet tilladelse til de nye byggerier, når de trafikale konsekvenser ikke er medtænkt.
Det drejer sig kun om penge...
Med venlig hilsen lektor Hanne Carlsen Christiansen, Jarlsmindevej 84, Stavtrup.

 
Torben Dahl Tranberg   23-02-2015 kl. 19:43

Tak for kommentar.

1. Var det advokaten, der rådgav omkring de fredede områder, så vil jeg prøve at finde ud af, om vedkommende har et rådgivningsansvar.

2. Send en klage til den angivne mailadresse til Vejdirektoratet og angiv dine bekymringer omkring trafikken og støjen.

3. Mød op til det på Stavtrupportalen annoncerede borgermøde med rådmanden for Teknik og Miljø og bak op om Lokalrådets arbejde for at begrænse trafikken gennem Stavtrup - og støjen fra samme.

 
Rudi Brent   17-03-2015 kl. 23:01

Jeg vil gerne udtrykke, at jeg er imod de planlagte rampeafkørsler fra motorvejen til Ormslevvej, som påtænkes gennemført af Aarhus kommune. Umiddelbart er ulemperne større end fordelene:
- mere trafik gennem Stavtrup
- højere støjniveau som vil påvirke beboerne omkring Ormslevvej i høj grad. Støjniveauet er allerede uacceptabelt højt, hvilket målinger dokumenterer
- kødannelser om morgenen og eftermiddagen på Ormslevvej og Ringvej Syd
- farligere skolevej for børn der skal i skole på Højvangskolen

Trafikanter har det som strøm og søger altid derhen hvor fremkommeligheden er lettest. Det vil ske til der opstår et nyt mætnings punkt med højere trafikintensitet i Stavtrupområdet. Trafikmålinger foretaget af kommunen sandsynliggør at rigtig meget trafik gennem Stavtrup ikke er lokal, men trafik som skyldes pendlere på vej til og fra arbejde som har fundet at vejene gennem Stavtrup, bag om søen og over til Silkeborgvej gennem Byleddet er markant lettere end turen gennem Brabrand og især Åbyhøj. Det forstår man faktisk godt og er helt i overensstemmelse med min egen oplevelse.
Den eneste fornuftige løsning vil være en tilkørselrampe længere ude af Ormslevvej vest for vejen mellem Brabrand Sø og Årslev Engsø.
Borgermødet 16. marts viste i min optik at Aarhus kommune ikke har gjort sit forarbejde til bunds i forhold til de planlagte rampeafkørsler. Et ikke uvæsentlig argument for Aarhus kommune er at staten vil dække halvdelen af udgifterne til rampeafkørsler, mens det efterfølgende er op til staten og ikke kommunen om man vil kompensere for de stærkt øgede støjgener for beboerne i Stavtrup. Denne udmøntning af ansvar kan man have sin stærke tvivl om. At få rampeafkørsler uden støjdæmpende foranstaltninger vil gøre huse omkring rampeafkørslerne usælgelige. Forhåbentlig vil miljøundersøgelser inden arbejdet kan gå i gang blokere for at projektet realiseres. Konsekvenserne for Stavtrupborgere der bor langs Ormslevvej fra rundkørslen ved Klokkeskovvej og ned til motorvejsviadukten over Ormslevvej vil være helt uantagelige.

Iøvrigt mener jeg at Ormslevvej burde genåbnes for gennemkørende trafik. Det i sig selv ville lette bilkøerne om morgenen og eftermiddagen på Ormslevvej og Ringvej Syd op til Skanderborgvej.
Endelig burde der lukkes for tung trafik (busser undtaget) på Jarlsmindevej gennem Stavtrup.

 
Torben Dahl Tranberg   18-03-2015 kl. 06:51

Godt skrevet. Fin kommentar omkring kommunens tilgang til økonomien og at løbe fra ansvaret omkring støjniveauet.

Hust at sende klagen direkte til Vejdirektoratet på denne mailadresse: vd@vd.dk

i dag, da seneste klagefrist er 18. marts 2015.

 

Skriv en kommentar

Kryds af i dette felt for at godkende dit indlæg:

Vent.....

 • BK-Per
 • MellemFG
 • Lokalcenter Søholm
 • Spejderne
 • Stavtrupscenen
 • Kirken
 • Musikskolen
 • SIF
 • Århus Friskole
 • Stavtrup Lokalråd
 • Stavtrup Fritidsklub
 • Højvangskolen

Forsiden _Riposten _nr 1_2020

Læs det nyeste nummer 

af Riposten

 • BK-Per