• Mega Syd Apotek
 • Stavtrupmalerne
 • Den grønne kile
 • Stavtrup Netværket
 • Din Krop i Centrum
 • Århus Musikskole
 • Stavtrupscenen
 • Stavtrup Dagtilbud
 • Home
 • Stavtrup Køreskole

Seneste debatindlæg

Lille Lokalcenter SøholmLille SIFLille SpejderneLille FriskolenLilleStavtrupscenenLille Stavtrup FritidsklubLille kirkenLille HøjvangskolenLille Musikskolen

Ugentligt

Yoga-hold for seniorer på Søholm

Onsdag kl. 15.45 - 17.35.
Desuden mulighed for selvtræning på Lokalcenter Søholm

Stavtrupløberne

Tirsdage kl. 18

Mødested: Rema 1000

Torsdage i ulige uger kl. 20

Torsdage i lige uger kl. 18

Mødested: Annonceres på Facebook ugen før

Lørdage kl. 10

Mødested: Spejderhuset

Læs mere her

Gåture med Bofællesskabet Stautruphus

Onsdage kl. 18.15.  

Vi går en lille times tid.

Mødested: Bofællesskabet Stautruphus, Stautrupvej 183.

For flere oplysninger: Ring eller send en mail til: 

piastabellhjort@live.dk 

Tlf. 20 89 51 76. 

Gudstjenester i Ormslev Kirke

Læs mere her

Kirkebil til Ormslev Kirke

Læs mere her

Ormslev-Stavtrup Koret

Læs mere her

Stavtrup Sognegård

Onsdage kl. 19.15 - 21.00

 

Hvad har du på hjerte?

Send dit bidrag til: mail(@)stavtrupportalen(.)dk
Husk overskrift, brødtekst, forfatternavn og max. ét foto.

DET ER GRATIS for private!

  

Banner på portalen?

Kontakt: mail(@)stavtrupportalen(.)dk

eller ring på tlf. 40 10 18 44.

 

Godt på vej med ”Stedet der samler – Stavtrup Multihal”

Publiceret: 01.02.2021

 0 kommentarer 
 
multihal-web.jpg

2020 har skabt rigtig meget fremdrift i afklaringsarbejdet frem mod realisering af Stedet der samler – Stavtrup Multihal. Det intensive arbejde, især koncentreret i efteråret 2020, har virkelig gjort os klar på, hvilke fantastiske muligheder vi har – og vil få – med etablering af første fase i et egentligt sports- og kulturcenter i Stavtrup.

Samarbejdet med Sleth Arkitekter, 
Aarhus Kommune og AAA United
Flere meget perspektivrige dialoger med Sleth-arkitekterne, Aarhus Kommune, AAA United, arbejdsgrupperne og afdelingerne i Stavtrup IF gør, at vi har færdiggjort en ansøgning om anlægsmidler til Aarhus Kommune, som er fremsendt til Aarhus Kommune den 11. januar 2021.
En kæmpe tak til Fondsgruppen (Stig, Jesper, Jeppe, Elísabet, Niels Jørgen, Knud, Olav og Simon) for deres ihærdige arbejde med at lave en fantastisk ansøgning.
Gennem samarbejdet med Sleth-arkitekterne, idrætsforeningerne og arbejdsgrupperne omkring kultur og de rekreative aktiviteter har vi fundet ud af, at vi, af hensyn til anlægsøkonomien, er nødt til at faseopdele anlægsprojektet sådan, at vi prioriterer at få bygget de faciliteter, der er størst eksisterende behov for i første byggefase. Her prioriteres idrætsbehovene stærkt men også forsamlingsmulighederne inde og ude. Alle indholdselementer i første fase er også med et fokus på at sikre en fornuftigt driftsøkonomi med mulighed for gradvist at opbygge økonomi til de næste byggefaser.
Sleth arkitekterne arbejder på højtryk for at færdiggøre et fase-inddelt skitseforslag, som vi viser frem på et virtuelt stormøde, så snart vi har modtaget det. Vi ser meget frem til at få et forhåbentlig positivt resultat fra vores ansøgning til Aarhus Kommune. Det skal vi bruge til at intensivere arbejdet med at rejse økonomiske midler til at realisere projektet.

En fælles løsning for Stavtrup
Vi har gennem 2020 formået at skabe et stort og positivt fokus fra Aarhus Kommune med opbakning til at finde en så god løsning som muligt for Stavtrup. Rådmandsbesøg hos foreningen Den Grønne Kile, med folkene bag kunstgræsbane, ny outdoor-afdeling og Haludvalget, samt tilsvarende møder med lokalplansprojektleder gør, at vi kan se frem til afgørelse af lokalplanen og derved placering af multihal i 2021. Vi forventer høringsproces i første halvår med endelig politisk afgørelse i byrådet inden udgangen af 2021.
I februar måned sidste år drøftede og fastlagde vi 10 pejlemærker sammen med repræsentanter fra naboerne til den af Stavtrup IF ønskede placering på marken ved Bispevej. Haludvalget arbejder stadig for de 10 pejlemærker i en helhedsplan for et sport og kulturcenter i Stavtrup.
Højvangskolen har fået godkendt deres super spændende udbygningsplaner, og vi vil indlede et tættere samarbejde med dem for at koordinere vores projekter. Det samarbejde forventer vi os meget af for at skabe den bedst mulige sammenhæng for vores børn og unge i de forskellige aktivitetsmiljøer, der etableres.
Her følger en status på mange af de skridt,
vi har taget i 2020.90 træer og en grøn passage
I 2020 har vi taget mange skridt i den rekreative del af projektet. I samarbejde med eleverne fra skolens 7. klasse og deres forældre har vi plantet 90 rønnetræer som del af et kunstprojekt, der skal gøre Stavtrup endnu mere grønt og naturskønt.
For at binde egnens smukke områder sammen, har vi også fået anlagt en ny sti i Klokkeskoven, som forhåbentligt bliver en af flere mulige ’grønne’ passager til den kommende hal.

Vild med Stavtrup
I samarbejde med kommunen har vi fået plantet 1.000 m2 vilde blomster, og vi kan også med stor glæde fortælle, at mere end 300 husstande har meldt sig under ”Vild med Stavtrup”-fanerne i 2021. Ligesom det også bliver året, hvor vi vil kunne præsentere en særligt designet bænk i samarbejde med flere lokale kræfter, den vil allerede kunne ses til foråret.

Kulturgryden Stavtrup
Engagementet har også været til at tage og føle på i ’Kulturgryden Stavtrup’, der er blevet etableret siden sidste nyhedsbrev. I 2020 var der tændt op i gryden, og vi var særligt glade for at se de mange ansigter til keramik-workshoppen. Den samme begejstring var der for de mange tilmeldinger til den guidede naturtur langs Årslev Engsø, inden forsamlingsforbuddet desværre fik sat en stopper for arrangementet. Vi glæder os meget til at invitere til flere begivenheder, når verdenssituationen igen tillader det.

Erhvervssamarbejde og sponsorater
I sponsorgruppen vil vi også i det nye år have fokus på at finde samarbejdsmuligheder med virksomheder, hvor det giver mening – og det er, hvad end det drejer sig om bæredygtighed og energibesparelse eller mere klassiske erhvervssponsorater.
Ligesom vi arbejder på at få etableret en god model for borgerinddragelse til Stedet Der Samler – Stavtrup Multihal, for på den måde at sikre, at interesserede borgere kan støtte projektet moralsk og finansielt.


Stavtrup Fællesråd
Til slut vil vi også slå et slag for Stavtrups nye fællesråd. Der sker mange spændende ting i Stavtrup, som med tiden kun er blevet større, det stiller også større krav til vores lokale beboerdemokrati. Derfor har det eksisterende lokalråd taget initiativ til at justere vedtægterne, så de flugter med Aarhus Kommunes foreslåede vedtægter for de 33 andre fællesråd i kommunen.
Det er det eksisterende Stavtrup Fællesråds ønske at arbejde sammen med Stavtrup IF, Multihal-projektet og Stavtrup Netværket på at udbrede det frivillige arbejde i Stavtrup – alt sammen med henblik på at flere vil engagere sig og være med til, at Stavtrup bliver et endnu bedre sted at bo. Fra Fællesrådet skal der derfor også lyde en opfordring til at stille op, når det til foråret igen bliver muligt at blive valgt ind som medlem.

Tak for 2020
Vi vil gerne takke for det store engagement fra alle de frivillige, der har bidraget til både indsamlinger – juletræer, strømper, krudt og sprut – og aktiviteter, der støtter og løfter sport og kulturlivet i Stavtrup. En særlig tak til vores samarbejdspartnere – særligt donationen fra støttefonden af 1987 – og arbejdsgrupperne som lægger rigtig meget tid og kræfter i at løfte den kæmpe opgave, det er at klargøre et anlægsprojekt. Og ikke mindst til fondsgruppen der har udarbejdet en fantastisk ansøgning. Et arbejde vi kommer til at bygge videre på til øvrig fondraising. Vi ser i 2021 frem til for det første at få en økonomisk opbakning og afklaring af placering fra Aarhus Kommune. Herudover glæder vi os til at fortsat at forfølge udbygning af idræts- og kulturaktiviteterne, samt alle de øvrige opgaver der bringer os tættere på en realisering af et sport og kulturcenter i Stavtrup.


Godt nytår.


Med venlig hilsen
Stavtrup IF, Haludvalg
Formandskab
Jan Nickelsen og Per Bo Nørgaard Andersen

Skriv en kommentar

Kryds af i dette felt for at godkende dit indlæg:

Vent.....

 • BK-Per
 • MellemFG
 • Lokalcenter Søholm
 • Stavtrupscenen
 • Musikskolen
 • Århus Friskole
 • Højvangskolen
 • Spejderne
 • Kirken
 • SIF
 • Stavtrup Fritidsklub

Forsiden _april _2021

Læs det nyeste nummer 

af Riposten

 • BK-Per