• BK-Per
 • MellemFG
 • Kirken
 • SIF
 • Stavtrup Lokalråd
 • Lokalcenter Søholm
 • Højvangskolen
 • Stavtrupscenen
 • Musikskolen
 • Århus Friskole
 • Stavtrup Fritidsklub
 • Spejderne

Forsiden _aug _2020

Læs det nyeste nummer 

af Riposten

 • Kirken
 • SIF
 • Stavtrup Lokalråd
 • Lokalcenter Søholm
 • Højvangskolen
 • Stavtrupscenen
 • Musikskolen
 • Århus Friskole
 • Stavtrup Fritidsklub
 • Spejderne
 • BK-Per
 • Kirken
 • SIF
 • Stavtrup Lokalråd
 • Lokalcenter Søholm
 • Højvangskolen
 • Stavtrupscenen
 • Musikskolen
 • Århus Friskole
 • Stavtrup Fritidsklub
 • Spejderne
 • Stavtrup Erhvervsnetværk
 • Århus Musikskole
 • Stavtrup Dagtilbud
 • Mega Syd Apotek
 • Stavtrup Køreskole
 • Den grønne kile
 • Din Krop i Centrum
 • Stavtrupscenen
 • Home
 • Stavtrupmalerne
Lille SIFLille Lokalcenter SøholmLille FriskolenLille SpejderneLilleStavtrupscenenLille Stavtrup FritidsklubLille kirkenLille HøjvangskolenLille Musikskolen

Ugentligt

Yoga-hold for seniorer på Søholm

Onsdag kl. 15.45 - 17.35.
Desuden mulighed for selvtræning på Lokalcenter Søholm

Stavtrupløberne

Tirsdage kl. 18

Mødested: Rema 1000

Torsdage i ulige uger kl. 20

Torsdage i lige uger kl. 18

Mødested: Annonceres på Facebook ugen før

Lørdage kl. 10

Mødested: Spejderhuset

Læs mere her

Gåture med Bofællesskabet Stautruphus

Onsdage kl. 18.15.  

Vi går en lille times tid.

Mødested: Bofællesskabet Stautruphus, Stautrupvej 183.

For flere oplysninger: Ring eller send en mail til: 

piastabellhjort@live.dk 

Tlf. 20 89 51 76. 

Gudstjenester i Ormslev Kirke

Læs mere her

Kirkebil til Ormslev Kirke

Læs mere her

Ormslev-Stavtrup Koret

Læs mere her

Stavtrup Sognegård

Onsdage kl. 19.15 - 21.00

 

Hvad har du på hjerte?

Send dit bidrag til: mail(@)stavtrupportalen(.)dk
Husk overskrift, brødtekst, forfatternavn og max. ét foto.

DET ER GRATIS for private!

  

Banner på portalen?

Kontakt: mail(@)stavtrupportalen(.)dk

eller ring på tlf. 40 10 18 44.

 

Stavtrup Lokalråd – dit talerør til kommunen

Du kan kontakte Stavtrup Lokalråd, hvis du vil have kommunen til at interessere sig for konkrete forhold i dit lokalområde. Lokalrådet er borgernes talerør til byråd og den kommunale forvaltning, hvis hovedafdelinger vi løbende har møder med, ligesom vi ca. 1⁄2 årligt mødes med politikere.
 

Stavtrup Lokalråd opfattes af Aarhus Kommune som en paraplyorganisation for menighedsråd, skoler, børnehaver, grundejer- og beboerforeninger, idrætsklubber og ungdomsorganisationernes lokale afdelinger. Det er et forum, hvor man drøfter og løser fælles opgaver.

Det er meget vigtigt at man i Stavtrup taler med en stemme overfor kommunen: Lokalrådets/eller den nedsatte ”Helikoptergruppe” (sept.14, se nedenfor), når væsentlige ændringer i Stavtrups udvikling skal gennemføres i en kommune, der efter sigende ingen penge har. Ligeledes er det vigtigt at vi samarbejder med at finde løsninger og ikke kun råber op. Diplomati og etablering af gensidig tillid er vigtig og det mener vi er på plads. Når Stavtrup Lokalråd henvender sig, bliver der lyttet fra Kommunens/politikernes side og gode konstruktive svar modtages.

I 2013 fokuserede vi på at få løst infrastrukturen efter at byen nu har over 5000 indbyggere. I 2014 har vi således fået en ny daginstitution til 100 børn, nyt fortov fra Vestermarken til Superkiosken, etableret ny rundkørsel, fået ændret busruter, fået etableret udendørsfitness og har meget fokus på byens og skolens udbygning. Vi har stadig meget opmærksomhed på den voldsomme gennemkørende trafik med trafiktællinger, vi forsøger at finde midler til støjværn m.v.

Lokalrådet har initieret/nedsat en ”HELIKOPTERGRUPPE” – hvor alle adspurgte sagde ja til deltagelse, baseret på en folkemøde med ca.120 deltagere i maj 2014 - med fokus på fremtidige tiltag for byen og med deltagelse af byens større frivillige organisationer samt lederne af de to skoler. Missionen er, at der løbende udarbejdes en prioriteringsliste for gennemførelse af ideer til Stavtrups videreudvikling = Idekatalog. Topprioriteten er mere gulvplads til idrætten = hal nr. 2 samt plads til kulturelle formål, så vi måske kan få et ”Stavtrup Kultur og Idrætscenter”. Det indledende arbejde med dette er i fuld gang. Vi har også for nogle år siden startet et skoletante–onkel projekt med stor succes på Højvangskolen, som nu ”eksporteres” til andre skoler i kommunen. Vi sikrer via relevante møder efter behov, at vi har tæt kontakt til de forskellige forvaltninger og byrådspolitikere, udover vi løbende følger igangværende projekter op. Når det findes gavnligt for borgerne i Stavtrup afholder vi borgermøder.

Vi kommunikerer først og fremmest via Stavtrupportalen – www.stavtrupportalen.dk og de to udhængsskabe ved Rema. Vi har tidligere haft en hjemmeside, som nu er nedlagt, efter Stavtrupportalen er kommet på banen. Kontakt formanden, hvis du har indspil til Stavtrups udvikling eller ønsker at give en frivillig hånd med til byens bedste.

Bestyrelsesmedlemmer

Formand: 

Mikkel Stærk Dickenson, Rugbjergvej 20, mail@mikkeldickenson.dk

Tlf. 20 33 29 47

 

Menige medlemmer:

Gert Aarslev, Jarlsmindevej 32, stavtrup.lokalråd@gmail.com

Tlf. 86 28 17 92 / 27 47 63 83

 

Karen Yde, Jarlsmindevej 138, yde.karen@gmail.com

Tlf. 41 98 99 08

 

Poul-Erik Tindbæk, Råhøjvænget 53, petindbaek@gmail.com

Tlf. 29 61 28 83

 

Kasserer:

Flemming Hamann, Råhøjen 18, hamannf@gmail.com

tlf. 86 28 73 23 / 29 37 78 08