• Stavtrup Netværket
 • Stavtrup Køreskole
 • Den grønne kile
 • Home
 • Mega Syd Apotek
 • Stavtrup Dagtilbud
 • Uffe Frank
 • Stavtrupscenen
 • EDC Viby
 • Århus Musikskole
 • Din Krop i Centrum

Seneste debatindlæg

LilleStavtrupscenenLille kirkenLille MusikskolenLille FriskolenLille Folkehuset StavtrupLille Stavtrup FritidsklubEDC Viby JLille HøjvangskolenLille Spejderne

Ugentligt

Gåture med Bofællesskabet Stautruphus

Onsdage kl. 18.15.  

Vi går en lille times tid.

Mødested: Bofællesskabet Stautruphus, Stautrupvej 183.

For flere oplysninger: Ring eller send en mail til: 

piastabellhjort@live.dk 

Tlf. 20 89 51 76. 

Gudstjenester i Ormslev Kirke

Læs mere her

Kirkebil til Ormslev Kirke

Læs mere her

Ormslev-Stavtrup Koret

Læs mere her

Stavtrup Sognegård

Onsdage kl. 19.15 - 21.00

 

Hvad har du på hjerte?

Send dit bidrag til: mail(@)stavtrupportalen(.)dk
Husk overskrift, brødtekst, forfatternavn og max. ét foto.

DET ER GRATIS for private!

  

Banner på portalen?

Kontakt: mail(@)stavtrupportalen(.)dk

eller ring på tlf. 40 10 18 44.

 

Historie: Stautrup skole og lærere 1815-1953

Publiceret: 06.12.2012

 0 kommentarer 
 
Stautrup -skole FT1901_800pixels _web

Kilde: Tak til Lokalarkivet i Kolt og Ole Friis Sørensen.

 

Stautrupskole

1815-1820, Brinch

1820-1822, P. Jensen

1822-1834, Anders Vinge (Dimit. fra Lyngby 1821)

1834-1840, Jens Bering. Er i Stautrup ved FT 1840, sands. fra  1834 (DM Lyngby 1831)

1840-1841, Søren Nielsen Udsen, kaldsbrev 27.3.1840, andragende fra Udsen 24.1.1841.

1841-1844, Søren Nielsen Ussing, søn født i Kolt 19.12.1840 og 2.6.1843, lærer i Ask 1850

1844-1850, Søren Jensen Ustrup. Var i Stautrup ved FT 1845, 1850. (Dm. fra Lyngby 1836)

1851-1855, Niels Peder Jensen

1855-1861, Jens Andersen (Senere lærer i Tranbjerg)

1861-1892, Kristian Højmark, MF  (MF fra 1876, er ikke i Stautrup i 1880 og 1890?). Muligvis var han ansat til 1892, men p.g.a. folketingsarbejdet var der i den periode ansat hjælpelærere.

(fra 1892/93 gik børn fra Lemming den nye Hasselagerskole)

 

I 1869 blev der bygget en ny skole vest for Stautrup by, der var skole indtil 1931.

1880, Andreas Andersen, hjælpelærer

1882, Chr. Søndergaard, Stautrup, vinteraftenskoler sammen med Kr. Højmark jun., Kolt.

1883, lærer Petersen, Stautrup er delingsfører for en skytteforening i kommunen.

1890, Lorens Asmussen i Stautrup, kom til Stautrup i 1889, gift 1893, 3 børn i 1901.

Gravsten på Kolt kirkegård.

1890, Marie Jensine Larsen, bor i Stautrup, lærerinde (hvor ?)

1892-1826, Lorens Asmussen

1926-1953, K.M. Jensen

(der har muligvis været flere lærere sammen med Jensen (Børnene, 9 stk, hed Hyldgaard))

Ingrid Hansen ?

Én af de første kendte lærere i Stautrup hed Anders Jensen Winge. Skolen var endnu ikke bygget, da han tiltrådte embedet, og undervisningen foregik derfor i et midlertidigt lokale, som var indrettet i ”overstuen” i en af gårdene. Der blev også indrettet et kammer til læreren, der da var ungkarl. Der var ikke jord til embedet, og tjansen som kirkesanger blev varetaget af læreren i Ormslev/Åbo. Se ”Skolekommissins Protokol 1814 - ”. I 1822 klagede Winge over de primitive forhold med utætte vinduer og kolde lokaler. Det satte gang i skolebyggeriet, og skolen stod færdig omkring 1825. Samme år, den 30. sept., blev Anders Winge viet i Ormslev kirke til Maren Poulsdatter. Begge var 26 år. 

 

Af kirkebogen i Kolt fremgår det, at Anders Jensen Winge, Stautrup, døde den 27. juni 1834, 35 år gammel, og efterlod datter og hustru, der i 1835 blev gift med smeden i Hørning.

 

Ved FT i 1840 var lærer Jens Bering registreret i Stautrup skole, 27 år og ugift. (Han flyttede til Viby Skole, hvor han sandsynligvis afløstes af Lars Bjørnbak i 1855). Han afløstes senere på året af Søren Nielsen Ussing, der i 1845 var afløst af  Søren Jensen Ulstrup, 35 år, (fødested ?) samt kone og plejebarn. Han var der endnu i 1850, og fødestedet var Odder sg.

 

I 1855 hedder læreren i Stautrup skole Niels Peter Jensen. Han er 26 år og født i Langskov sg. i Vejle amt. Han er gift og har 2 børn, 3 og 1 år, begge født her i sg. Desuden bestod husstanden af en tjenestepige og konens 35 årige broder, der ernærer sig som væver.

I kirkebogen er sønnen Nicolai Marius Stoustrup Jensens fødsel registreret den 11. feb. 1852. Faddere var gårdmændene Hans Sørensen og Knud Ovesens koner, samt gårdmændene Knud Andersen og Peder Nielsen, alle af Stautrup og gmd. Peder Nielsen  på Slettenberg. Lærerparret har således hurtigt skabt sig en kontaktkreds i lokalområdet.

 

 

I 1860 hedder læreren Jens Andersen, 25 år, gift men ingen børn. Han efterfølges sandsynligvis af Kristian Højmark, der får en søn døbt i oktober 1865 i Kolt kirke. Hans kone (2. ægteskab) hed Katinka Teilmann, og af navnene på fadderne kan man slutte, at hun var i familie med præstefamilien i Ormslev. Blandt fadderne var også lærerkollegaen fra Tranbjerg, Andersen, der spillede en fremtrædende rolle i forholdet mellem de to højskolefolk, Bjørnbak i Viby og Nørregaard i Testrup, der ikke altid var på talefod - for at sige det mildt. 

I 1869 blev skolen flyttet ”ud på marken vest for byen,” nu Ormslevvej 295 (?), og der blev den indtil 1931. Man må formode, at der var tale om en nybygget skole. Den første skole blev senere brugt til mejeri og karosserifabrik.

 

Kristian Højmark (37 år) med familie var også i Stautrup ved FT i 1870.

 

Ved FT i 1880 var der i Stautrup registreret en hjælpelærer Anders Andersen, 21 år og ugift, alene i ”et hus”. Det var i øvrigt ham, der var ”Tællingskommissær” i lokalområdet 1880. 

Ifølge notat af E. Aagaard var Kr. Højmark folketingsmedlem fra 1876.

Hos hestehandler m.m. Anders Filt på Jarlsminde havde man ansat en lærerinde, Ida Rask, 18 år.

 

I 1890 var der registreret en lærer, L. Asmussen, 25 år, ugift og i et hus en ugift lærerinde Marie Jensine Larsen, 38 år.

På gravstenen, der er bevaret på Kolt kirkegård, står der:

 

Lærer

Lorentz Asmussen

 *  i Bylderup 13.12.1864

+  i Stautrup 10.3.1926

Marie Asmussen

* i Rinkenæs 6.8.1864

+  i Hadsten 24.6.1943

 

Lorentz -Asmussen ,-gravsten -i -Kolt -juli -2010_800pixels _web

 

I 1901 var Lorens P.C. Asmussen, 37 år, med hustru og 3 børn lærer i  Stautrup. Han kom til Stautrup i 1889 og hustruen kom i 1893. Børnene født i sognet. Lærerparret var født i skæbneåret 1864. Han var fra Bylderup-Bov og hun fra Rinkenæs, begge tyske lokaliteter i perioden 1864-1920.

I 1925  boede Lorens Asmussen, 61 år, med hustru og 20-årig søn i Stautrup. Sønnen født i Stautrup (13.4.1905). I kirkebogen: Verner Hakon Asmussen, forældre, Lorens Peter Christian Asmussen, lærer i Stautrup, og Marie Kathrine Bruhn,  moderen 40 år.

Ligeledes i 1925 var der registreret en pensioneret lærer, O. Petersen Schou boende i Stautrup, hvor han var født 23.6.1866. Han opholdt sig i Pedholdt (v. Odder) ved vielsen i Adslev kirke i 1881. (Senere lærer i Storring og bidrog med oplysninger om Lars Bjørnbak).

 

I 1953 overførtes 4. klasse og opefter til Centralskolen, mens lærer K.M. Jensen (?) fortsatte i Stautrup med de 3 yngste årgange.

 

 

Skriv en kommentar

Kryds af i dette felt for at godkende dit indlæg:

Vent.....

 • BK-Per
 • MellemFG
 • EDC Viby J
 • Folkehuset Stavtrup
 • Spejderne
 • Kirken
 • Århus Friskole
 • Højvangskolen
 • Stavtrupscenen
 • Musikskolen
 • Stavtrup Fritidsklub
 • BK-Per
 • EDC Viby J