• Stavtrup Netværket
 • Stavtrup Køreskole
 • Den grønne kile
 • Home
 • Mega Syd Apotek
 • Stavtrup Dagtilbud
 • Uffe Frank
 • Stavtrupscenen
 • EDC Viby
 • Århus Musikskole
 • Din Krop i Centrum

Seneste debatindlæg

Lille kirkenLille FriskolenEDC Viby JLille HøjvangskolenLilleStavtrupscenenLille MusikskolenLille Folkehuset StavtrupLille Stavtrup FritidsklubLille Spejderne

Ugentligt

Gåture med Bofællesskabet Stautruphus

Onsdage kl. 18.15.  

Vi går en lille times tid.

Mødested: Bofællesskabet Stautruphus, Stautrupvej 183.

For flere oplysninger: Ring eller send en mail til: 

piastabellhjort@live.dk 

Tlf. 20 89 51 76. 

Gudstjenester i Ormslev Kirke

Læs mere her

Kirkebil til Ormslev Kirke

Læs mere her

Ormslev-Stavtrup Koret

Læs mere her

Stavtrup Sognegård

Onsdage kl. 19.15 - 21.00

 

Hvad har du på hjerte?

Send dit bidrag til: mail(@)stavtrupportalen(.)dk
Husk overskrift, brødtekst, forfatternavn og max. ét foto.

DET ER GRATIS for private!

  

Banner på portalen?

Kontakt: mail(@)stavtrupportalen(.)dk

eller ring på tlf. 40 10 18 44.

 

Stigende medlemstal i Den Grønne Kile

Publiceret: 22.01.2021

 2 kommentarer 
 
den-grønne-kile.jpg

Kære medborger,

Den Grønne Kile er vildt begejstret for, at byens udvikling optager så mange. Og måske vi ikke er helt så enige i Stavtrup, som det bliver udlagt fra SIF i avisen denne uge. Vi ser fortsat stigende medlemstal i Den Grønne Kile, hvor hovedparten af medlemmer bor udenfor Stationsbyen. Et vigtigt signal som foreningen vil bruge konstruktivt.


Der har været rigtig mange forskellige opslag og kommentarer de sidste par uger, og vi forsøger med dette opslag at gøre foreningens meninger og holdninger gældende for nogle af disse

 • Der er behov for yderligere halkapacitet i Stavtrup. Flere debattører sætter lighedstegn med placering = yderligere halkapacitet. Det bliver vi nødt til at løfte os op over. Den Grønne Kile støtter ikke op om en placering på Bispemarken, men er tilhænger af yderligere halkapacitet. 
 • ”Hvorfor melder man sig ikke ind i en af undergrupperne til haludvalget, og påvirker planerne indefra”. Mange medlemmer af DGK har forsøgt at påvirke diverse beslutninger, men beslutningen om at ændre placeringen har ikke været muligt. 
 • ”Kommuneplanen lægger op til at marken bruges til idræt” JA, det gør den - men gældende kommuneplan lægger ikke op til et halbyggeri. Haludvalget forsøger sammen med Aarhus kommune at tilføje en ændring til kommuneplanen, for overhovedet at gøre projektet med multihallen muligt. Dette er DGK naturligvis modstander af, og vil prøve at påvirke denne proces bedst muligt. I øvrigt behøver idræt ikke være organiseret idræt, hvorfor vi faktisk tidligere har forslået en Bypark med fokus på uorganiseret idræt, der passer til eksisterende kommuneplan. Byparken er tænkt som et samlingssted for alle Stavtrups borgere.
 • ”Den bevaringsværdige lokalplan for stationsbyen gælder ikke marken” Det er fuldt ud korrekt. Men det betyder ikke, at man ikke bør skelne til de lokalplaner, der støder op til marken, når man laver nye planer for den matrikel. Det svarer jo lidt til, at det er ligegyldigt at letbanen bliver ført ad den nuværende Hammelbane, fordi fredning af søen kun går op til Brabrandstien. Det er absolut ikke ligegyldigt, hvad der placeres hvor, og DGK ønsker at bevare det rekreative miljø i og omkring Stationsbyen. 
 • Der bliver diskuteret heftigt om antallet af P-pladser. Det er supervigtigt, men det vigtigste må vel være, hvad der forventes af antal brugere, og fra hvor. Det hjælper ikke meget hvis der ”kun” anbefales/kræves 100 p-pladser fra kommunen, men der skal afholdes arrangementer for + 600 personer. Så vil villavejene i Stationsbyen drukne i parkerede biler, ligesom man desværre ser mange andre steder, hvor der afvikles forskellige typer af arrangementer.
 • Netop disse arrangementer kan bekymre, når der i ejerkonstruktionen af hallen ansøges om ret til at drive forretning og udlejning via datterselskaber. 
 • "Marken er ikke natur” – Ja, det kan der være noget om. Men marken er opholdssted for rigtig mange dyr og medvirker til Stationsbyens og den grønne portal’ udtryk, når man kommer til området. Stationsbyen er kendetegnet ved Vilde Villaveje, med et rigtigt rigt dyreliv, som der værdsættes højt af beboere og andre, som kommer forbi området. Dette bør vi værne om – da det er helt unik og et særkende for Stavtrup by.

 

Måske hele denne her debat egentlig handler om, at vi ønsker udviklingen af Stavtrup forskelligt.
Vores hjemmeside er opdateret med den nyeste ansøgning fra SIF vedr. multihallen www.dengronnekilestavtrup.dk.

De grønneste hilsner DGK
Mikkel Stærk Dickenson   29-01-2021 kl. 10:15

Fakta-tjek: Som oplyst af kommunen på følgegruppe-møde d. 20/1, hvor den Grønne Kile også var repræsenteret, så er marken udlagt til rekreative formål, dvs. også til idrætsformål. Det betyder, som kommunen oplyste om på mødet, at opførelse af en "ren" idrætshal vil kunne ske uden ændring i kommuneplanen.
Visionen for multihallen er dog at den også bliver et samlingsted / moderne beboerhus for alle borgere i Stavtrup, dvs. kultur-formål. Derfor skal kommuneplanen ændres til offentligt formål.

 
Den Grønne Kile, Stavtrup   31-01-2021 kl. 12:34

I forbindelse med et huskøb i stationsbyen i slutningen af 2013, blev der undersøgt, hvad marken kan/skal bruges til indenfor de gældende regler.
Det samme gør sig gældende i 2016, hvor citatet stammer fra, fordi det daværende haludvalg også på det tidspunkt ønskede at arbejde med marken som placering for multihallen.
Da sagen igen i efteråret 2019 bliver aktuelt, undersøges det en gang til. Svaret fra kommunen har matchet citatet hver gang.
Derfor er det dybt bekymrende, at kommunen ændrer fortolkningen af kommunebestemmelserne. For én ting er at der bliver lavet om i kommuneplanerne, her gælder en beskrevet proces og borgerinddragelse. Noget andet er hvis kommunen ændrer deres fortolkninger af de allerede gældende bestemmelser efter eget forgodtbefindende. Så kan man som borger jo aldrig vide, hvilke regler der gælder.
Dette problem er naturligvis blevet forlagt kommunen, hvor vi afventer svaret.
Vi fastholder som forening at læne os op ad den klassiske fortolkning af bestemmelserne, da vi ikke har modtaget andre tolkninger.

Citat Teknik og Miljø 2016:
”Når der står i rammeteksten 230203RE i den gældende kommuneplan, at 'området skal friholdes for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for at drive området som idrætsanlæg', så gælder det udelukkende, at der er mulighed for at bygge sådan noget som omklædningsfaciliteter, toilet og måske klubhus i tilknytning til boldbaner, tennisanlæg mv. Dvs. bebyggelse i meget beskedent omfang.

Der er ikke mulighed for at bygge en multihal i området på baggrund af den gældende kommuneplan”


De grønneste hilsner
Den Grønne Kile Stavtrup

 

Skriv en kommentar

Kryds af i dette felt for at godkende dit indlæg:

Vent.....

 • BK-Per
 • MellemFG
 • EDC Viby J
 • Spejderne
 • Musikskolen
 • Højvangskolen
 • Kirken
 • Stavtrup Fritidsklub
 • Folkehuset Stavtrup
 • Stavtrupscenen
 • Århus Friskole
 • BK-Per
 • EDC Viby J