• Stavtrup Vandværk
 • Stavtrup Dagtilbud
 • Din Krop i Centrum
 • Mega Syd Apotek
 • Home
 • Århus Musikskole
 • Den grønne kile
 • Stavtrup Køreskole
 • Stavtrupscenen
 • Stavtrup Netværket

Seneste debatindlæg

Lille HøjvangskolenLille Stavtrup FritidsklubLille FriskolenLille MusikskolenLille kirkenLilleStavtrupscenenLille SpejderneLille Folkehuset Stavtrup

Ugentligt

Gåture med Bofællesskabet Stautruphus

Onsdage kl. 18.15.  

Vi går en lille times tid.

Mødested: Bofællesskabet Stautruphus, Stautrupvej 183.

For flere oplysninger: Ring eller send en mail til: 

piastabellhjort@live.dk 

Tlf. 20 89 51 76. 

Gudstjenester i Ormslev Kirke

Læs mere her

Kirkebil til Ormslev Kirke

Læs mere her

Ormslev-Stavtrup Koret

Læs mere her

Stavtrup Sognegård

Onsdage kl. 19.15 - 21.00

 

Hvad har du på hjerte?

Send dit bidrag til: mail(@)stavtrupportalen(.)dk
Husk overskrift, brødtekst, forfatternavn og max. ét foto.

DET ER GRATIS for private!

  

Banner på portalen?

Kontakt: mail(@)stavtrupportalen(.)dk

eller ring på tlf. 40 10 18 44.

 

Historie: Auktion over den gamle skole i Stautrup 1869

Publiceret: 06.12.2012

 0 kommentarer 
 

Kilde: Tak til Lokalarkivet i Kolt og Ole Friis Sørensen.

 

 

Udskrift af Ning Herreds Auctions Protocol:

1869 29de December, Formiddag kl 10, mødte Auctionsdirectionen i Ning Herred i eget forfald med sin constituerede Fuldmægtig Ingerslev med nedenstaaende Vidner i Stautrup for efter Reqvisition af Ormslev Koldt Sogneraad afholde Auction over den tidligere Skole i Stautrup medliggende under Matr. No1 af Stautrup, skyldsat for Hartkorn med ¾ Album. - Auctionen har været bekjendtgjort 2 Gange i Aarhuus Stiftstidende, 2 Gange i Aarhus Amtstidende og ved 2 Kirker; et Exemplar af de udstedte Placater fremlagdes  -  For Sogneraadet mødte sammes Formand, Pastor Teilmann, som fremlagde Conditioner – Efterat disse vare opfyldte, opraabtes i Henhold til samme den samlede Eiendom for 500 rdl, og blev paa samme Næsthøjestbydende Gaardmand Anders Filt af Jarlsminde med 475 rdl og Højestbydende Murermester Jeppe Lyneborg af Hasselager med 480 rdl, gjentager fire Hundrede og firsindstyve Rigsdaler, paa hvilket Bud blev givet Hammerslag – Derefter opraaptes Skolehuset med den paa samme Side af Vejen værende Deel af Grunden for 300 rdl, og blev paa samme Næsthøjestbydende Huusmand Christian Pedersen, Stautrup med 340 Rdl og Højstbydende Gaardeier Anders Filt af Jarlsminde med 345 rdl., gjentager tre Hundrede og fem og fyrgetyve Rigsdaler, paa hvilket Bud blev givet Hammerslag. -  Derefter opraabtes de 8 søndre Fag af Stuehuset med Grund for 150 rdl og blev paa samme Høistbydende Huusmand Christian Pedersen med 100 rdl, gjentager et Hundrede Rigsdaler, paa hvilket Bud blev givet Hammerslag – Dernæst

 

Udskrift af Ning Herreds Auctions Protocol:

opraabtes de 6 nordre Fag af Skolehuset med Grund for 240 rdl, men var paa samme intet Bud at faa. -   Derefter opraabtes Tilsidst med den paa samme Side af Veien værende Grund for 150 rdl, og blev paa samme Enestbydende Huusmand Rasmus Nielsen af Stautrup med 100 rdl, gjentager et Hundrede Rigsdaler, paa hvilket bud blev givet Hammerslag. -  Derefter opraabtes Udhuset til Nedbrydelse for 50 rdl, og blev paa samme Enestbydende  Smed Jens Sørensen af Stautrup med 20 rdl, gjentager tyve Rigsdaler Rigsmønt, paa hvilket Bud blev givet Hammerslag – Sogneraadets Formand erklærede derefter, at han frafaldt Opraabet af Pladsen til Udhuset. - opraabtes de 6 nordre Fag af Skolehuset med Grund for 240 rdl, men var paa samme intet Bud at faa. -   Derefter opraabtes Tilsidst med den paa samme Side af Veien værende Grund for 150 rdl, og blev paa samme Enestbydende Huusmand Rasmus Nielsen af Stautrup med 100 rdl, gjentager et Hundrede Rigsdaler, paa hvilket bud blev givet Hammerslag. -  Derefter opraabtes Udhuset til Nedbrydelse for 50 rdl, og blev paa samme Enestbydende  Smed Jens Sørensen af Stautrup med 20 rdl, gjentager tyve Rigsdaler Rigsmønt, paa hvilket Bud blev givet Hammerslag – Sogneraadets Formand erklærede derefter, at han frafaldt Opraabet af Pladsen til Udhuset. -

Efter Conferance med Sogneraadet erklærede derefter samme Formand, at han paa Sogneraadets Vegne forkastede samtlige de i dag gjorte Bud. -

 

     Det Tilførte oplæst   -   Forretningen sluttet -

Fr. Ingerslev                    I. Teilmann

                                         Fm.                             Formand

 

Vidner

Rasmus Rasmussen,   Niels Jespersen     

 

Skriftens Rigtighed bekræftes Ning Herredscontoir i Aarhus den 22de December 1869

Villemoes

 

(Gebyr: Fem Mark To Skilling)

 

 

 

Skriv en kommentar

Kryds af i dette felt for at godkende dit indlæg:

Vent.....

 • BK-Per
 • MellemFG
 • Århus Friskole
 • Stavtrupscenen
 • Stavtrup Fritidsklub
 • Kirken
 • Folkehuset Stavtrup
 • Højvangskolen
 • Musikskolen
 • Spejderne
 • BK-Per